สสส.ชู “มะนังดาลำ” คืนสันติสุขใต้

| |
อ่าน : 2,855

 

สสส.ใช้หลักศาสนาอิสลาม เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน “มะนังดาลำ” คืนสันติสุขใต้ เชื่อเป็นรากเหง้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะ โดยใช้หลักศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพราะเชื่อว่าจะเป็นรากเหง้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จนแนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่ อบต.มะนังดาลำ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ (เทศบาลตำบลปริก) และ สสส. ทำให้สามารถบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถต่อยอดกิจกรรม โครงการ นโยบาย จนกลายเป็นนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับคนในชุมชนและสังคมภายนอก จนพัฒนาศักยภาพสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นชุดประสบการณ์มาให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอื่นๆ

“ถือเป็นปรากฏการณ์ของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนหลักการของศาสนาอิสลาม บนหลักคิดแห่งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนในตำบลให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง แบบ “ชอบ เชื่อ ช่วย” เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนำไปสู่ปรัชญาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ใช้ชีวิตพอเพียง พัฒนาตำบลอย่างยั่งยืนตามโครงการตำบลสุขภาวะแห่งแรกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นรูปธรรม”

ด้านนายมหามัติ มะจะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการที่อยากให้ประชาชนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพราะปัญหาที่ทำให้ชุมชนไม่สามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ สาเหตุเกิดจากประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ดังนั้นการจะแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องเริ่มจากคนในชุมชนเป็นลำดับแรก โดยนำเอาหลักศาสนาอิสลามมาเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนสุขภาวะในชุมชน เพราะเชื่อว่าสุขภาวะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม