สุดยอดแหล่งเรียนรู้ เวทีทบทวนจังหวะก้าว "ล้านนา"

| |
อ่าน : 2,258

 

ขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จัดเวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายองค์การปกครองท้องถิ่น จัดเวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะพื้นที่และเครือข่ายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดการผลกระทบต่อชุมชนทั้ง 8 ด้าน

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 กล่าวว่าผลกระทบต่อชุมชนทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านภัยพิบัติ การสร้างและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ การลงทุนเพื่อสุขภาพชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและระบบการดูแลสุขภาพชุมชน ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในขบวนการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นมีกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 2,000 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นการกระตุ้นวิธีคิดของคนในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาให้มีความเจริญและมั่นคง

ทั้งนี้ขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีเครือข่ายหลักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 ตำบล เช่น ตำบลแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลหนองหล่มและตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา และ ตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายลูกที่กระจายอยู่ทั่วภาคเหนืออีก 220 เครือข่าย

 

 

 

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ข้อต่อ  กรรมวิธีการผลิต  พลังเด็กเปลี่ยนโลก  รับน้องใหม่  ความปลอดภัยเด็ก  ศักราชใหม่ของการส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า  เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๘๑ พรรษา  อาหารหน้าร้อน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  ขนส่งมวลชน  Drug allergy  เจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์  สมาคมเพศวิถี ศึกษา  ลูกหลาน  ลำซิ่งซิงเกอร์  ศาสนาอิสลาม  สุขถาวะ  ผลไม้หน้าร้อน  การพัฒนาศูนย์ 3C  กลับภูมิลำเนา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม