สุดยอดแหล่งเรียนรู้ เวทีทบทวนจังหวะก้าว "ล้านนา"

| |
อ่าน : 2,022

 

ขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จัดเวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายองค์การปกครองท้องถิ่น จัดเวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะพื้นที่และเครือข่ายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดการผลกระทบต่อชุมชนทั้ง 8 ด้าน

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 กล่าวว่าผลกระทบต่อชุมชนทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านภัยพิบัติ การสร้างและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ การลงทุนเพื่อสุขภาพชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและระบบการดูแลสุขภาพชุมชน ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในขบวนการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นมีกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 2,000 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นการกระตุ้นวิธีคิดของคนในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาให้มีความเจริญและมั่นคง

ทั้งนี้ขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีเครือข่ายหลักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 ตำบล เช่น ตำบลแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลหนองหล่มและตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา และ ตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายลูกที่กระจายอยู่ทั่วภาคเหนืออีก 220 เครือข่าย

 

 

 

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม