สสส.สร้างเครือข่ายจับสุรา-บุหรี่เถื่อน

| |
อ่าน : 3,607

 

เหล้าและบุหรี่ปลอมนอกจากทำให้รัฐบาลเสียรายได้จากการเก็บภาษีแล้ว ยังส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภค การตรวจตราเฝ้าระวังสินค้าปลอมและหลีกเลี่ยงภาษี อาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเดียวไม่ได้ การทำงานในรูปแบบเครือข่ายจะช่วยทำให้ปัญหานี้เบาบางลงไป

กรมสรรพสามิตได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเพื่อป้องกันบุหรี่และสุราเถื่อนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีและด้านการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามหลักสากล โดยจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตทั่วประเทศและประชาชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันบุหรี่และสุราเถื่อน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตและประชาชนในการรองรับประชาคมอาเซียน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินการภายใต้แนวคิดใช้คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งบุคคล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านไตรพลังของ สสส.คือพลังปัญญา พลังนโยบาย และพลังสังคม

ด้าน นพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. โครงการพัฒนาเครือข่ายได้ดึงกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้รู้เท่าทันโทษของสุราและบุหรี่เถื่อน เพราะแม้ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาตัวเลขการบริโภคสุราและบุหรี่ของคนในประเทศจะลดลง แต่เม็ดเงินภาษีไม่ลดลง เป็นเพราะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกทั้งภาครัฐปรับภาษีสินค้าเหล่านี้เพิ่ม แต่กลุ่มที่มีอัตราการเสพเพิ่มขึ้นกลับเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่ ปัจจัยหนึ่งสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีราคาถูก อีกทั้งกลยุทธ์การตลาดที่พุ่งไปที่กลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

นายณัฐศิริ เลิศชัยพนาวงส์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงานส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง สำนักกฎหมายกรมสรรพสามิต เล่าถึงสุราปลอมว่า สินค้าที่ปลอมมักจะเป็นแบรนด์ยอดนิยม ล่าสุดมีการจับกุมโรงงานผลิตสุราปลอมแบรนด์ชื่อดังย่านพุทธมณฑล ผลิตในคฤหาสน์หรู พบว่านำสุราของจริงผสมกับสุราเกรดต่ำบรรจุขวดปิดผนึกอย่างดี ต่างจากอดีตที่การผลิตสุราปลอมจะนำส่วนผสมของแอลกอฮอล์แห้งมาผสม ดื่มเข้าไปอาจทำให้มีอาการตาแฉะและตาบอดได้ สุราปลอมแบบใหม่เหล่านี้จะไปวางจำหน่ายยังสถานบันเทิง ต่าง ๆ ที่มีไฟสลัว ซึ่งมักจัดโปรโมชั่นเปิดเหล้าฟรี แถมเหล้า ส่วนใหญ่จะเป็นเหล้าปลอม

“นอกจากนี้จะส่งไปตามชายแดนและในพื้นที่หาด ใหญ่ คนขายมักอ้างว่าเป็นสินค้าหนีภาษีคนที่ดื่มเหล้าแบรนด์นี้เป็นประจำจะจับรสชาติได้ ซึ่งแล็บของกรมสรรพสามิตสามารถตรวจสอบเหล้าปลอมปนได้ หากผู้ประกอบการไม่แน่ใจ ส่วนบุหรี่ปลอมนั้นพบว่ามีทั้งการปลอมบุหรี่นอกและบุหรี่ไทยสิ่งที่ต้องสังเกตที่แสตมป์ที่ใช้กระดาษพิเศษ”

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม