สสส.สานต่อ “สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม”

| |
อ่าน : 4,249

 

สสส. สานต่อโครงการ “สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม” ปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น รู้รักสามัคคี สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพาและมีส่วนร่วมในการการพัฒนา นำพามหาสารคามสู่สังคมสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า เครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดมหาสารคามจำนวน  70  คนได้ร่วมกันประชมชี้แจงเดินหน้า “สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม” ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดมหาสารคาม ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ 15 เครือข่าย เพื่อต้องการจะเห็นคนมหาสารคามมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น รู้รักสามัคคี สามารถพึ่งพาตนเอง อาศัยซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา เพื่อนำมหาสารคามไปสู่สังคมสุขภาวะ

นายแพทย์ไพบูลย์  อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะที่ปรึกษา สภาฮักแพง ฯ เปิดเผยว่า สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคามได้มีกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การสร้างกลไกการดำเนินงานพัฒนาระดับจังหวัดและอำเภอ โดยการผนึกกำลังกับภาคีต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ดำเนินโครงการกิจกรรม พัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  เช่น การจัดให้มีตลาดทางเลือกสำหรับอาหารปลอดภัย (ตลาดเขียว) ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนประจำปีร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในเรื่องต่าง ๆ เช่นค่ายครอบครัว ค่ายเยาวชน เครือข่ายสภาเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฯลฯ

"ร่วมพัฒนากลไกระดับอำเภอเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน, สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ, สนับสนุนโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนในพื้นที่นำร่อง, มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะกรรมการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด, ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นเครือข่าย 9 ตำบล เพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลต้นแบบ, บูรณาการเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะในระดับตำบล โดยเน้นการผนึกกำลังร่วมมือกันของภาคีต่าง ๆ ในตำบล, ดำเนินกิจกรรมโครงการ เช่น การสืบสานภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชน การสร้างเกษตรกรต้นแบบ การดูแลผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากพืชสมันไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น"

รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้สภาองค์กรชุมชนตำบลมีความเข้มแข็ง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับองค์การบริหารส่วนตำบล เบิ่งแญง  คนมหาสารคาม ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามให้เป็นสังคมแห่งสุขภาวะ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม