งานบุญปลอดเหล้าศรีสะเกษ ประหยัดเงินปีละ 700 ล้านบาท

| |
อ่าน : 2,715

งานบุญปลอดเหล้า “ศรีสะเกษ” ได้ผล ลดรายจ่ายของเจ้าภาพหรือประชาชนได้เป็นจำนวนเงินสูงถึง 700 ล้านบาทต่อปี

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่เวทีเสวนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายในสวนสมเด็จศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษกล่าวว่า นโยบายและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ มีอยู่ 3 หลัก เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข คือ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส ซึ่งกรณีการลดรายจ่าย ทางจังหวัดได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานตกลงกันว่า ให้ทุกงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งที่ผ่านมานั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเมื่อทุกงานบุญปลอดเหล้าแล้ว สามารถลดรายจ่ายของเจ้าภาพหรือประชาชนได้เป็นจำนวนเงินสูงถึง 700 ล้านบาท/ปี

“ในปีนี้ทางจังหวัดได้มีการเพิ่มเติมนโยบาย ให้ทุกงานบุญปลอดเหล้าและปลอดการพนันด้วย แต่การพนันบางชนิดทางจังหวัดหรืออำเภอ สามารถอนุญาตได้ เช่น ไก่ชน กัดปลา และเวทีมวย เป็นต้น แล้วแต่กรณี ส่วนการปาเป้า ปาลูกโป่ง ตามงานวัด ตลาดนัด งานกาชาดและสถานที่ต่างๆ นั้น ทางจังหวัดได้สั่งห้ามไม่ให้มีโดยเด็ดขาด รวมถึงประเพณีบุญบั้งไฟ ห้ามให้มีการเล่นการพนันและจำหน่ายบัตรเข้าชมโดยเด็ดขาด หากพบว่าพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอใด เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยเพิกเฉยให้มีการเล่นการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่ จะมีการพิจารณาดำเนินการทางปกครองขั้นเด็ดขาด”

ทั้งนี้หากประชาชนสามารถลดรายจ่ายจากค่าเหล้าในงานบุญและงดเล่นการพนันแล้ว จะสามารถมีเงินเหลือไว้ใช้ในครอบครัวได้อย่างเพียงพอและพอเพียง ประชาชนก็จะอยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม