หนุนงานบวช "ชีน้อยพบธรรม ครอบครัวพบสุข" ทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 4,409

 

ภาคีงานงดเหล้าและอบายมุข หนุนงานบวชชีน้อยทั่วประเทศ เสนอแนวคิด “ชีน้อยพบธรรม ครอบครัวพบสุข”

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่วัดโพธิ์ทอง ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ทีมประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) ได้ร่วมประชุมสัญจรระดับประเทศของเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม โดยมีคณะสงฆ์ แม่ชี และผู้ทำงานด้านส่งเสริมศีลธรรม จากทั่วประเทศกว่า 50 รูป/ท่าน

ในประเด็นต่างๆ ที่หารือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสังคมเกี่ยวกับสตรีและเยาวชนหญิง เครือข่ายแม่ชีและเนกขัมมะจากสถาบันแม่ชีไทยและเอกเทศ ทั้ง 10 ท่าน ซึ่งได้เคยร่วมทำกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายแม่ชีไทยรณรงค์งดเหล้าภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทยวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยส่วนใหญ่เป็นนักธรรมเอก และมีประสบการณ์ในการเป็นแม่ครูอบรมเด็กเยาวชน สอนอภิธรรม กรรมฐานและการบรรยายธรรมจากทั่วประเทศใน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม นนทบุรี ได้กำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันในประเด็นรณรงค์งดเหล้าและอบายมุขเบื้องต้น คือ โครงการบวชชีน้อย ภายใต้แนวคิด “ชีน้อยพบธรรม ครอบครัวพบสุข” นำร่องใน 4 พื้นที่ คือ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี นครราชสีมา คาดว่าจะมีชีน้อยบวชไม่ต่ำกว่า 500 คน ซึ่งกิจกรรมเน้นจัดในสำนักแม่ชี ที่มีแม่ชีเป็นเจ้าของสำนักเอง เพื่อความสะดวกในการทำงานของเครือข่ายแม่ชี

แม่ชีชูใจ ปทุมนัน กรรมการสถาบันแม่ชีไทย สำนักรัตนไพบูลย์ กล่าวว่า ทางสำนักแม่ชีได้รับความร่วมมือจาก อบต.ในการสนับสนุนงบประมาณ และมีนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงกว่า 150 คนพร้อมด้วยผู้ปกครองจาก 5โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ใช้เวลาในการบวชไม่เกิน 7 วัน โดยที่อานิสงส์การบวชจะไม่ได้อยู่แค่ชีน้อย แต่แผ่ขยายสู่บิดามารดาและญาติมิตรด้วย ทั้งนี้ในระหว่างชีน้อยบวช ก็จะมีกิจกรรมให้ บิดามารดาสมาทานศีล 5 ภาวนาตลอดระยะเวลาการบวชของลูกด้วย

นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ปฎิบัติธรรม ป้องกันการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ขยายช่องทางให้ครอบครัวให้เห็นคุณค่าของผู้หญิงในฐานะนักบวช และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านมิติด้านศาสนา

 

 

ที่มา : งานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม