คณะสงฆ์-เครือข่ายแม่ชีไทย ร่วมปกป้องสังคมแห่งศีลธรรมจากน้ำเมา

| |
อ่าน : 1,882

คณะสงฆ์และเครือข่ายแม่ชีไทย ร่วมงานวิชาการสุรา ครั้งที่ 7 หวังระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งไทย-เทศ เดินหน้าปกป้องสังคมแห่งศีลธรรมจากผลกระทบจากน้ำเมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมหกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “นโยบายแอลกอฮอล์เป็นเรื่องของทุกคน: ownership in alcohol policy” ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยมีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักวิชาการ นักปฏิบัติรณรงค์เคลื่อนไหวในสังคมเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ และทบทวนบทเรียนที่ได้จาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประสบการณ์จากการรณรงค์ประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการทำงาน โดยเฉพาะส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมและนำนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติได้จริง เกิดการขับเคลื่อนในระดับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำจังหวัดอย่างจริงจัง

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนิมนต์และเชิญผู้แทนภาคประชาสังคมด้านศาสนาได้แก่ เครือข่ายแม่ชี ที่ทำงานกับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องส่งเสริมศีลธรรม เช่น โครงการบวชชีน้อยพบธรรม ครอบครัวพบสุข และเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมจากภาคเหนือ อีสาน กลางและตะวันออกร่วม 8 รูป ที่ขับเคลื่อนงานงดเหล้า เช่น วัดปลอดเหล้า งดเหล้าวันพระ กฐินปลอดเหล้า ธุดงค์ธรรมยาตรารณรงค์ “งานบุญปลอดเหล้า งานบ้านปลอดอบายมุข” เพื่อหารือแลกเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนงานงดเหล้าในมิติที่เนื่องด้วยศาสนา ทั้งนี้เพื่อตั้งตัวและทำงานตอบรับกับโจทย์ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น และปรับประยุกต์บทบาทพระสงฆ์และแม่ชีให้สมสมัยในการพัฒนาสังคมสมัยใหม่ ทั้งในในด้านกาย จิต สังคมและปัญญา

ดร. พระครูสังฆรักษ์อำพล สุธีโร รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีในนามเลขานุการเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมจากภาคอีสาน กล่าวว่า งานนี้ถือว่าเป็นงานทุกคนจริงๆ และถือว่าเป็นการเปิดมุมงานด้านวิชาการครั้งใหญ่ ให้พระสงฆ์ที่ทำงานพัฒนาในระดับรากหญ้า ได้เห็นรูปแบบการนำเสนอผลงานในระดับประเทศ และได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนการทำงานของภาคประชาสังคม ภาคราชการที่ทำงานงดเหล้าทั่วประเทศ

“ที่สำคัญต้องให้ความสำเร็จเรื่องการถอดองค์ความรู้ออกมาให้คนทั่วไปรับทราบมากขึ้น คงไม่ใช่แต่คนไทยเท่านั้น แต่อาจจะเป็นระดับนานาชาติหรืออาเซียนต่อไป”

 

 

ที่มา : งานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประเด็นศาสนา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม