มหกรรมรณรงค์ “เด็กอีสานจะฉลาด ถ้าไม่ขาดไอโอดีน”

| |
อ่าน : 5,149

 

สสจ. เปิดมหกรรมรณรงค์ เด็กอีสานจะฉลาด ถ้าไม่ขาดไอโอดีน นำร่องแก้ปัญหาใน 4 จังหวัด ได้แก่ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ผู้ตรวจ สธ.ชี้ไทยต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องสติปัญญาเด็กเร่งด่วน โดยเริ่มแก้ไขการขาดไอโอดีนตั้งแต่ในหญิงตั้งครรภ์

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลง “เด็กอีสานจะฉลาด ถ้าไม่ขาดไอโอดีน” ณ  โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น  โดย นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นผู้ดำเนินการในการทำพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาสติปัญญาด้วยการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้กับประชาชนใน 4 จังหวัด อันได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ โดยการนำของผู้ว่าราชการ ( ผวจ.)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.)  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ที่จะบูรณาการ แผนงาน งบประมาณ คน และการจัดการร่วมกัน

นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า โรคขาดสารไอโอดีน มีผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการพัฒนาสมองและสติปัญญา ปัญหาที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน มีที่มองเห็นได้ชัด เช่น คอพอก เอ๋อ และที่มองไม่เห็นคือสติปัญญาต่ำกว่าธรรมชาติ ปัญหาเรื่องสติปัญญา ยังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศไทยมาก ทั้งนี้ เพราะการขาดไอดีนทำให้สมองเสียหาย

“จากการสำรวจหลายครั้ง รวมทั้งที่กรมสุขภาพจิตได้ทำการสำรวจทั่วประเทศในต้นปี พ.ศ. 2554 พบว่า ไอคิวเฉลี่ยสำหรับเด็กนักเรียนไทยมีค่าเท่ากับ 98.59 จุด ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เจริญแล้วส่วนใหญ่ไอคิวเฉลี่ยของเด็กนักเรียนมีค่าเท่าเกิน 100 จุดไปมากแล้ว และในการสำรวจทั่วประเทศครั้งนั้น พบว่า เด็กนักเรียนในภาคอีสานมีไอคิวเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศไทย โดยมี 18 จังหวัด ไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่า 100 จุด ขณะเดียวกัน ผลการสำรวจค่ามัธยมมัธยฐานของระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ของกรมอนามัยในปี พ.ศ. 2554 ได้รายงานว่า ภาคอีสานมีระดับค่ามัธยมฐานไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์ต่ำที่สุดเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหานี้ โดยเน้นที่หญิงตั้งครรภ์ เพราะการขาดสารไอโอดีนในช่วงนี้ผลกระทบต่อสมองและสติปัญญารุนแรงที่สุด”

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องเสริมไอโอดีนเพราะมีผลกระทบมากที่สุดก่อน คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากท้องครั้งแรกจะได้รับยาบำรุงเสริมไอดีน 2 เม็ด รับประทานทันทีเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะมีผลปกป้องสมองมารดาและเด็กในครรภ์อย่างดีไปได้อย่างน้อย 1 ปี ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก หรือ ยาบำรุงเสริมไอโอดีนแบบรับประทานทุกวัน ในขณะเดียวกันนี้เราก็จะพยายามเร่งบังคับใช้กฎหมายเกลือเสริมไอโอดีนเท่าที่มีอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ และร่วมกันผลักดันให้มีกฎหมายสมบูรณ์และบังคับใช้ให้ได้ในที่สุด” นพ.อภิชัยกล่าว

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกพบว่า การขาดสารไอโอดีน นำไปสู่ภาวะปัญญาอ่อนของประชากรโลก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการขาดไอโอดีนอย่างรุนแรง จะมีระดับสติปัญญาโดยเฉลี่ย ต่ำกว่าคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีไอโอดีนเพียงพอ ถึง 13.5 จุด iq ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก คุณภาพชีวิตของคนหนุ่มสาว และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และการชะลอตัวในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ

จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับสำนักตรวจราชการสาธารณสุข เครือข่ายที่ 7  จึงจัดทำโครงการพัฒนาสติปัญญาด้วยการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้มาตรการเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (universal salt iodization) ประสบความสำเร็จและเพื่อให้หญิงมีครรภ์ทุกรายได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนอย่างพอเพียงตลอดการตั้งครรภ์ (iodine oil capsule)

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม