เมืองจันท์ เร่งดำเนินการ "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ"

| |
อ่าน : 2,324

 

สสอ.แหลมสิงห์ เมืองจันท์ เร่งรัดดำเนินการตอบรับ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ ตามนโยบายกรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่  1 มี.ค. 56 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายณัฐสิษ ศรีพงษ์ นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ อสม.โดยในบันทึกข้อตกลงมีรายละเอียดสำคัญ คือ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

นายกิตติ กิตติเวช สาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรี พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 1,248 ราย และเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10 ถึง 14 ปี และในปี 2556 จังหวัดจันทบุรี มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 26 ราย ซึ่งในปีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้มีเป้าหมายให้ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมมือ ร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกของอำเภอแหลมสิงห์จึงจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น โดยในบันทึกข้อตกลงมีรายละเอียดสำคัญ คือ มีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  มีการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยการทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วและมีน้ำขัง ทางชีวภาพโดยการปล่อยปลากินลูกน้ำ ทางเคมีภัณฑ์โดยการพ่นหมอกควันและใส่สารเคมี คือ ทรายอะเบท

สาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ กล่าวอีกว่า การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดยุงลายสม่ำเสมอทุกสัปดาห์  มุ่งเน้นวิธีการป้องกันด้วยวิธีทางกายภาพที่ทำได้ด้วยตนเอง โดยการ เน้นกลยุทธ์ 5 ป. ได้แก่ ปิด ภาชนะที่มีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะขังน้ำทุก 7 วัน ปล่อย ปลาหางนกยูงในภาชนะที่ไม่ปิดฝา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมรอบบ้านและในบ้าน และปฏิบัติ เป็นประจำสม่ำเสมอ ประชาชนก็จะแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านของตนเองได้

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ได้ขับเคลื่อนสนับสนุน ประเมินผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามนโยบายเน้นหนัก “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”

 

 

ที่มา : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.3 ชลบุรี

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม