กรมพินิจฯ ชวนร่วมสร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม

| |
อ่าน : 2,290

ผลิตภัณฑ์ฝีมือเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจฯ จัดงาน  60 ปี เผยผลงานสู่สาธารณะ ขอสังคมให้โอกาสเด็กก้าวพลาดได้มีพื้นที่ยืนในสังคม ชวนผู้ใหญ่ใจดี หากบริจาคเงินเพื่อบำบัดแก้ไขเด็กในวันนี้ไม่สูญเปล่า นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

ฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรมพินิจฯ กำหนดจัดโครงการ “กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม” ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

“โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและการบำบัดดูแลแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคม อีกทั้งเป็นการนำเสนอแนวทางในการดำเนินการในอนาคตให้สาธารณชนได้รับทราบ และการสร้างความภาคภูมิใจแก่บุคลากรในองค์กร  ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ ผลงาน ผลิตภัณฑ์และการแสดงของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล  รวมถึงการเปิดตัว "วีรบุรุษ" ที่เคยได้รับการฝึกและอบรมจากหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ มาถ่ายทอดการนำแนวทางที่ได้รับการสั่งสอนและประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงใช้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่างที่จะสอนน้องๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่ก้าวพลาดได้รับรู้ว่า ครอบครัวและสังคมยังรัก เป็นห่วง ให้อภัย ในการกลับตนเป็นคนดี”

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมพินิจฯ ย้ำว่า อยากให้ทุกภาคส่วนของสังคมให้ความสนใจและร่วมกันเอาใจใส่กับปัญหาเด็กและเยาวชน เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชน ขาด "ทักษะชีวิต" และครอบครัวถือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยขัดเกลา หากปฏิบัติต่อเด็กไม่ดี เด็กก็จะปฏิบัติต่อสังคมไม่ดี ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ซึ่งทางกรมพินิจฯ ได้พยายามดึงนักจิตวิทยา คณะกรรมการสหวิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชน

ขณะเดียวกันทางกรมพินิจฯ ต้องขอบคุณ "ผู้ใหญ่ใจดี"จากภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมบริจาคเงินและทรัพย์สินให้กับทางกรมพินิจฯ ที่ใช้ในกิจกรรมฟื้นฟู บำบัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

ในโอกาสนี้กรมพินิจฯเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคมด้วยการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู

ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 541) พ.ศ.2555 กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้ นิติบุคคล เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนที่บริจาค

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2141-6491-2 หรือสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ใกล้บ้านท่าน หรือบริจาคผ่านธนาคารธนชาต สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขบัญชี 150-6-00772-6 ชื่อบัญชี “โครงการฝึกอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน"

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม