ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เน้นบังคับใช้ พรบ.คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 2,343

 

     ผวจ.เชียงใหม่กำชับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน
 
     นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และสั่งการให้มีการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ให้ความสำคัญในเรื่องการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะการห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงในพื้นที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม อาทิ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ถือเป็นการกระทำความผิดตามกฏหมาย
 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาอารยประเทศต่อไป
 
     โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการร่วมกันทำให้งานบุญประเพณี อาทิ งานศพ งานบวชและงานบุญอื่น ๆ เป็นงานที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ซึ่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะวิ่งบนทาง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555 ในอยู่ในบริเวณรอบสถานศึกษา ไม่ให้มีการทำผิดกฎหมาย เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการลด พื้นที่เสี่ยง โดยให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่วนของการดำเนินการจัดระเบียบสังคมได้แจ้งให้ทุกอำเภอกวดขันสถานบริการ โดยเฉพาะร้านเหล้า ผับ บาร์ ที่ตั้ง 
 
 
 
     ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สารเคมี  เพศสัมพันธ์  ให้อภัย  หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์  รัฐบาลยิ่งลักษณ์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  ค่าใช้จ่าย  เทศกาลตุรษจีน  ตั้งจิตอธิษฐาน  ไซลาซีน  วันวิสาขะบูชา  ออมเงิน  กลไกตลาด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth media for change การเปลี่ยนแปลงสังคม ร่วมสร้างประเทศไทย สื่อรายการโทรทัศน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างนิสัยการกินที่ดี กิจกรรมทางกายภาพ  หมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท  พักผ่อนอยู่ที่บ้าน  ทำความรู้จักผิวหนัง  ภาะโรค  เลิกสูบบุหรี่  ยาโด๊ป  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม