ดันสถานพยาบาล ต้นแบบลดควันบุหรี่มือสองในที่ทำงาน

| |
อ่าน : 5,040

 

กรมอนามัยจับมือกรมควบคุมโรคและเครือข่ายปลอดบุหรี่ ส่งเสริมทุกสถานพยาบาลควบคุมการบริโภคยาสูบ หวังบุคลากรและผู้มารับบริการมีชีวิตที่ดีขึ้น เผยพบคนไทยสูดบุหรี่มือสองจากตลาดสดมากสุด 68.8% ที่ทำงาน 30.5%

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ว่า จากสถิติของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบคนไทยมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยมีผู้สูบบุหรี่รวม 13 ล้านคน เป็นผู้ชายร้อยละ 46.6 ผู้หญิงร้อยละ 2.6 โดยสูบบุหรี่จากโรงงานอย่างเดียวมากที่สุด 5.1 ล้านคน รองลงมาคือบุหรี่มวนเอง 4.7 ล้านคน ที่น่าเป็นห่วงคือ ผลสำรวจยังพบว่ามีคนไทยที่สูดควันบุหรี่มือสองในตลาดสดหรือตลาดนัดมากที่สุดร้อยละ 68.8 ในบ้านร้อยละ 36 และในที่ทำงานร้อยละ 30.5 ดังนั้น โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ซึ่งเป็นสถานที่แบบอย่างของการส่งเสริมสุขภาพ ( ที่สร้างและควบคุมไม่ให้เกิดสภาวะที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ โดยเฉพาะจากควันบุหรี่จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะควันบุหรี่มีผลเสียต่อผู้สูบและผู้ไม่สูบ ทำให้เกิดมะเร็งปอด โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการแสดงพลังภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการทำงาน และกลไกการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค โดยส่งเสริมให้ทุกสถานพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยมีกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการเฝ้าระวัง รวมทั้งการบำบัดรักษาผู้ที่ติดสารนิโคตินให้เป็นไปตามแนวทางของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อให้โรงพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเป็นองค์กรและบุคลากรต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นพ.เจษฎา กล่าวอีกว่า สำหรับวันที่ 12 มี.ค.นี้ ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัยครบ 61 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ รวมทั้งการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในอนาคตจะมีการดำเนินการและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ เพิ่มเติม คือ 1.การผลักดันอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่พึ่งตนเองได้เพื่อชะลอการเกิดโรคเรื้อรัง และกลุ่มที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ได้รับการดูแลรักษาโรคและลดภาวะแทรกซ้อน 2.การเฝ้าระวังปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้โรงพยาบาลมีคลินิกวัยรุ่นที่เป็นมิตร ประสานกับสถาบันการศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น และ 3.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ทั้งการจัดทำมาตรการส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวโลก ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ผ่านมาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย รวมไปถึงตลาดสด น่าซื้อ ตลาดนัด น่าซื้อ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังพัฒนาส้วมสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน has เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์   

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม