เชียงใหม่ตั้งทีมตรวจแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์

| |
อ่าน : 2,471

 

เชียงใหม่เข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556

เมื่อเร็วๆ นี้ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 การห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 และการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555

ส่วนนโยบายแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555-2557 ที่สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศให้ถือปฏิบัติ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดให้เข้มงวดมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

- กำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สนามกีฬา สวนสาธารณะ วัด และพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน เป็นเขตปลอดบุหรี่และเป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ให้มีการเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายบุหรี่ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

- ให้เข้มงวดกวดขันเรื่องการเร่ขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาตตามงานต่างๆ เช่น งานปอยหลวง สลากภัต ถนนคนเดิน เปิดท้ายขายของ งานตามประเพณี งานบุญต่างๆ หรืองานอื่นๆ

- ให้ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551, 2555 หรือกฎหมายและประกาศฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ลดปัจจัยที่เอื้อต่อการบริโภคบุหรี่-แอลกอฮอล์ สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่เชิงบวก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอโดยคณะทำงานควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอด้วย

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2556 นี้ กำหนดจัดประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายให้กับร้านค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และผู้จัดงานต่างๆ รวมทั้งมีการจัดตั้งทีมออกตรวจและเฝ้าระวังพร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่และบริเวณสำคัญที่กำหนดห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม