บ้านพักเด็กพะเยา รับปัญหา “ครอบครัว-รุนแรง” ยอดพุ่ง

| |
อ่าน : 5,527

 “บ้านพักเด็ก” เผยสถิติแจ้งเหตุศูนย์ประชาบดี 1300 ได้ผล รับปัญหา “ครอบครัว-รุนแรง” ยอดพุ่ง วางระบบประสาน “ชุมชน-ท้องถิ่น” ร่วมรับมือปัญหา

นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางบ้านพักฯ ได้มีการจัดทำสถิติการให้บริการแก่ผู้รับบริการของบ้านพักฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะศูนย์ประชาบดี 1300 ที่พบว่าเป็นความโดดเด่นของภารกิจบ้านพักฯ ที่ทำให้สาธารณะรู้จักมากขึ้น ล่าสุดได้มีการจัดเก็บสถิติของผู้รับบริการด้านคำปรึกษาและคำแนะนำผ่านศูนย์ประชาบดี 1300 มีจำนวน 16 ปัญหา และพบว่าปัญหาที่ได้รับแจ้งและให้คำปรึกษาสูงสุดที่ผ่านมา คือปัญหาครอบครัว จำนวน 25 ราย ร้อยละ 18.52 รองลงมาคือปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 19 ราย ร้อยละ 14.07 และ ผู้สูงอายุประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย จำนวน 14 ราย ร้อยละ 10.37 ปัญหาอื่นๆ เช่น คนหาย เด็กไม่มีที่พักอาศัย เด็กพฤติกรรมเสี่ยง ฯลฯ

หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ กล่าวต่อว่า จากภาพรวมของปัญหาที่ได้รับแจ้งและให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของครอบครัวและเด็ก ด้วยความตระหนักในปัญหาของสังคม ทางบ้านพักฯ จึงได้มีการวางระบบการทำงานในเชิงรับของทีมสหวิชาชีพ ขณะที่เชิงรุกได้มีการวางทีมงานในระดับชุมชน ประกอบด้วยศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ที่รับแจ้งปัญหาทางสังคมในท้องถิ่นต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามาช่วยหนุนเสริมดูแลปัญหาอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ปัญหาได้รับการดูแลและมีการป้องกันแก้ไขได้

ด้าน ดร.เจษฎา ไชยดรุณ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพะเยา และที่ปรึกษาบ้านพักเด็กฯ กล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งที่บ้านพักฯ ทำงานด้วยการเน้นชุมชนมีส่วนร่วม เพราะว่าโดยลำพังเจ้าหน้าที่ของบ้านพักฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะรับมือปัญหาสังคมทั้งหมดคงไม่ไหว ดังนั้นการมีเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคมและท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือและกลไกที่จะช่วยเหลือให้การทำงานป้องกันและแก้ปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะเด็กและสตรีได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม