เล็งบรรจุวิชา “ละครชุมชน” หวังสร้างนักพัฒนาสังคม

| |
อ่าน : 3,447

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมบรรจุวิชาละครชุมชนในวิชาเรียน เพื่อให้นักศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างนักพัฒนาสังคมคุณภาพได้

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมกับมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) จัดโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนนำทักษะการเล่นละครไปเป็นเครื่องมือสะท้อนปัญหาในชุมชน ระยะที่ 4 ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556 นั้น พบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจก คือ ผู้ทำกิจกรรมเอง และในชุมชนซึ่งได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาหลังรับฟังการสะท้อนผ่านละคร

“พร้อมกันนี้โครงการยังได้สร้างเครือข่ายนักละครในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศด้วย จากมูลนิธิสื่อชาวบ้าน ที่เคยเป็นแกนหลักถ่ายทอดทักษะการเล่นละครชุมชนให้แก่เยาวชน ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะสามารถเป็นแกนกลางทำกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ ผลิตนักละครหน้าใหม่ ตลอดจนเข้าใจประเด็นปัญหาในชุมชนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น”

อย่างไรก็ดี จากการทำกิจกรรมละครชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้รสนิยมด้านละครของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ชื่นชอบละครเพื่อความบันเทิง สวยงามเพียงอย่างเดียวได้เปลี่ยนเป็นการให้ความสำคัญกับประเด็นที่จะต้องสื่อสารด้วย โดยก่อนการแสดงจะมีการลงพื้นที่สำรวจ ประมวลข้อมูลความถูกต้องก่อนจะสื่อสารทุกครั้ง นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยบางแห่งให้ความสำคัญ เช่น ม.มหาสารคาม ยังได้บรรจุวิชาละครชุมชนเป็นวิชาในหลักสูตร และกำลังเป็นทางเลือกใหม่ๆสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักพัฒนาและต้องกลารเพิ่มเครื่องมือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายรูปแบบ

ด้าน นายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มมะขามป้อม กล่าวว่า กิจกรรมได้สร้างบุคลากรด้านงานละครเพื่อชุมชน โดยพัฒนาจากนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรมมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นนักพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้ละครสื่อสารประเด็นที่เป็นปัญหา อาทิ กลุ่มมะนาวหวาน ที่ จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้ได้เดินสายร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนสื่อสารประเด็นโรงงานท่อก๊าซที่ภาคใต้ กลุ่มตะขบป่า จ.นครราชสีมา ซึ่งสนใจและถ่ายทอดการทำเกษตรทางเลือกและใช้สื่อละครเป็นตัวสื่อสารหนึ่ง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มครูในโรงเรียนที่ใช้ละครเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนการสอนด้วย

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม