เมืองสกลนครสานต่อ “งานบุญปลอดเหล้า - พนัน”

| |
อ่าน : 3,319

 

เมืองสกลนครสานต่อเมืองแห่งแหล่งธรรมะ จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “จัดงานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” ทั้งจังหวัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 จังหวัดสกลนครจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) การจัดงานบุญประเพณี งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ฝ่ายพระสงฆ์ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งประชาคมงดเหล้าจังหวัดสกลนคร นายสุรพล สายคำภา ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการการจัดงานบุญประเพณี งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน “นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต” ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวไว้ว่า การลดอบายมุข สร้างสุขให้กับสังคม เป็นการสนองตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และยังเป็นการลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน และปัญหาอันเนื่องมากจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจะมีการติดตามผลการดำเนินการ การออกตรวจประเมินในพื้นที่ทุกอำเภอ

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายไกรราศ  แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามกว่า 90 องค์กร และการแถลงข่าว พร้อมด้วย พระเทพสิทฺธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร, พลตรีกฤตัชญ์ สรวมศิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร และนายปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ในโดยวันที่ 1 เมษายน 2556 จะมีการบังคับใช้นโยบายสาธารณะนี้ และขับเคลื่อนกิจกรรมกำหนดความสำเร็จของโครงการฯ และจะมีการประกาศผลสำเร็จในการดำเนินงานปลอดเหล้า ปลอดการพนัน จังหวัดสกลนคร ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของชาวไทยทุกคนด้วย

 

 

ที่มา  : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคอีสานตอนบน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม