ชวนวัยมันส์ โชว์ไอเดียออกแบบเสื้อยืด "บุหรี่เป็นยาเสพติด"

| |
อ่าน : 12,913

 

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย โชว์ไอเดียออกแบบเสื้อยืด ในหัวข้อ "บุหรี่เป็นยาเสพติด" หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แผนงานสื่อศิลปวัฒธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็ก ขอเชิญน้องๆ มัธยมปลายและนักศึกษาส่งผลงานออกแบบสร้างสรรค์เข้าประกวดโครงการประกวดออกแบบเสื้อยืด หัวข้อ "บุหรี่เป็นยาเสพติด"

คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่งเดี่ยว หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน) สามารถส่งได้ทั้ง 2 ประเภท และไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน  หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 29 มีนาคม 2556 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวด www.ashthailand.or.th และ www.dekhealth.com ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ tidtag@gmail.com และ www.facebook.com/tidtag

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม