ค่ายต้นแบบกีฬาและสุขภาพ "สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2013"

โดย
| |
อ่าน : 2,984

 

สสส. จัดกิจกรรมส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ในโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา เพื่อให้คนไทยมีจิตสำนึกรักดูแลสุขภาพของตัวเอง และเน้นย้ำให้มีการลงมือปฏิบัติจริง

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (สสส. sports leader summer camp 2013) โดยมีนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด และนายวายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 ร่วมกันแถลงข่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ในโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (สสส. sports leader summer camp 2013) โดยในปีนี้เปิดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้นำชุมชน และผู้นำเยาวชน รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป 

หลักสูตรผู้นำชุมชน เรียนรู้การบริหารจัดการกิจกรรมในชุมชน, การสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬาและสุขภาพเพื่อมวลชน, การสร้างสุขภาวะชุมชน, กีฬาประยุกต์กับวิถีชุมชน ฯลฯ ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป รับจำนวน 40 คน รับสมัครวันนี้-24 เม.ย. 56 อบรม 28 เม.ย.-1 พ.ค. 56 ที่ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี 

หลักสูตรผู้นำเยาวชน เรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้ำ, ฟุตบอล, การป้องกันตัว, เสริมสร้างสุขภาพ และภาวะผู้นำ ผู้สมัครต้องมีอายุ 13–15 ปี เปิดรับจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน

รุ่นที่ 1 รับสมัคร วันนี้-17 เม.ย.56 อบรม 20-24 เม.ย. 56 ที่ ร.ร.กีฬา จ.นครสวรรค์

รุ่นที่ 2 รับสมัคร วันนี้-24 เม.ย.56 อบรม 27 เม.ย.-1 พ.ค.56 ที่ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี

ผู้นำชุมชนและเยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siamsport.co.th ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลใบสมัคร แล้วส่งแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ หมายเลขโทรสาร 0-2508-8271 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทร.0-2508-8274

สำหรับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้นำและเยาวชนในค่าย ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่นำมาฝึกอบรม และได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีหัวหน้าวิทยากร ผู้รับหน้าที่ดูแล ฝึกทักษะให้กับเยาวชน ดังนี้ ว่ายน้ำ อ.วรพงศ์ พัชรวิชญ์ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย, ฟุตบอล อ.ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ อดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมนักเรียนไทย 19 ปี และ อ.กวิน คเชนทร์เดชา อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมนักเรียนไทย 15, 18 และ 19 ปี, ทักษะการป้องกันตัวและระเบียบวินัย อ.ติณณ์ เผ่าวงศากุล อดีตผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย, กิจกรรมและนันทนาการ อ.อุดม วงศ์หอม ผู้ช่วยสอนพิเศษ นันทนาการและการจัดกิจกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, สุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่ายผู้นำด้านกีฬา สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ จึงเป็นค่ายต้นแบบการปลูกจิตสำนึกรักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และและใส่ใจสุขภาพ ที่ดำเนินงานเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และตลอดมา และกำลังก้าวขึ้นสู่ระดับการต่อยอดโครงการจากความสำเร็จในแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรักดูแลสุขภาพของตัวเอง และพัฒนาคุณภาพทั้งทางร่างกาย, จิตใจ, สังคมแวดล้อม ให้แข็งแรงมีคุณภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย โดยเริ่มจากการสร้างกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ แนวทาง ตลอดจนการได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการปรับทัศนคติ สร้างจิตสาธารณะ ฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ วางแผน เรียนรู้แก้ไขปัญหา แล้วบอกต่อคนใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัว และเพื่อน จนสามารถขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้ในที่สุด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม