อย. ส่งเสริม “ร้านยาคุณภาพ” รองรับ AEC

| |
อ่าน : 8,390

 

อย.ส่งเสริมร้านขายยาให้พัฒนาเป็น “ร้านยาคุณภาพ” รองรับ aec เตรียมออกกฎกระทรวงกำหนดให้ร้านยาเปิดใหม่ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติที่ดีในร้านยา กำหนดให้ร้านยาเปิดใหม่ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติที่ดีในร้านยา

อย. เผยขณะนี้กำลังจะมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ร้านยาต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ในการให้บริการภายใต้หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในร้านยา (good pharmacy practice: gpp) โดยบังคับร้านยา เปิดใหม่ทั้งหมดจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตาม gpp เพื่อยกระดับมาตรฐานของร้านยาให้พร้อมต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่นำระบบคุณภาพเป็นเงื่อนไขในการแข่งขัน

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย และสมาคมร้านขายยา ร่วมมือกันภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพร้านยา โดยในภาพรวมของการพัฒนาร้านยาทั้งหมดของประเทศ ในเร็ววันนี้กำลังจะมีการออกกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งจะมีสาระสำคัญในการกำหนดให้ร้านยาต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพในการให้บริการภายใต้ หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในร้านยา (good pharmacy practice: gpp) รวมถึงบังคับร้านยาเปิดใหม่ทั้งหมดจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตาม gpp เพื่อยกระดับมาตรฐานของร้านยาให้พร้อมต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีการนำระบบคุณภาพมาเป็นเงื่อนไขใหม่ในการแข่งขัน

นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการนำมาตรฐานร้านยาคุณภาพ มาเป็นเงื่อนไขในการไม่ต่อใบอนุญาตร้านยาที่ไม่มีระบบคุณภาพด้วย ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าว จะบังคับกับร้านยาใหม่ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 180 วัน โดยร้านยาที่เปิดก่อนกฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับจะให้เวลาในการพัฒนาร้านยาภายใน 8 ปี

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ช่วงระหว่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ อย. ได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรมในการให้เภสัชกรในร้านยาที่ขอเปิดใหม่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา เพื่อให้เภสัชกรมีความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน อันจะส่งผลให้เภสัชกรในร้านยาปฏิบัติตนได้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย มีจรรยาบรรณที่ดี และมีความเข้าใจในระบบคุณภาพในร้านยา สามารถเป็นเภสัชกร ที่ดีในระบบยา

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันมีร้านยาคุณภาพจำนวน 648 ร้าน ครอบคลุม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และขณะนี้ได้มีการนำร้านยาคุณภาพส่วนหนึ่งเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อาทิ พื้นที่ใน กทม. ในโครงการร้านยาเยี่ยมบ้าน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข, โครงการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน กับหน่วยบริการของ สปสช., โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่โดยเบิกจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษา จาก สปสช. เป็นต้น ดังนั้น จีงเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของร้านยา ในการให้บริการที่ไม่เพียงแต่งานบริการทางเภสัชกรรมที่ดี ยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย

“ขอให้ประชาชนเลือกรับบริการจากร้านยาที่มีเภสัชกรให้บริการและมีระบบจัดการคุณภาพ ภายในร้านจะช่วยให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา หลีกเลี่ยงการซื้อยาจากแหล่งที่เสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยด้านยา เช่น ร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรให้บริการ, ร้านขายยาที่ไม่มีระบบการจัดเก็บยาที่มีคุณภาพ ไม่มีระบบการควบคุมยาหมดอายุที่ดี” รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม