ปั้นโครงการ "เปิดเทอมสร้างสุข สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน"

| |
อ่าน : 3,299

 


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

สพฐ.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัดทำโครงการ “เปิดเทอมสร้างสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน” ให้เยาวชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เน้นการรู้เท่าทันโทษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนสามารถนำไปใช้ป้องกันตนเอง ไม่ตกเป็นทาสอบายมุข

นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ เปิดเทอมสร้างสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ, เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข, เครือข่ายครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม, เครือข่ายเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง และชุมชนเรียนรู้โรงเรียนปลอดเหล้า-บุหรี่

นางสาวจิรพรรณกล่าวถึงการจัดโครงการดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากรายงานสภาวะสังคมไทย ในปี 2555 พบว่าเด็กชานเมืองร้อยละ 55 เริ่มหัดและรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ ป.2 จึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าว ซึ่งรู้สึกภูมิใจที่เห็นความร่วมมือของครู นักเรียน ที่ร่วมกันปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุขให้แก่เยาวชน เพราะเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ

“โครงการนี้จะเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันโทษภัย โดยใช้โอกาสการปฐมนิเทศช่วงวันเปิดภาคเรียน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน ให้สามารถนำไปใช้ป้องกันตนเอง จากภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ได้”

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นผ่านกิจกรรมทั้งในช่วงระยะสั้น และระยะยาว อาทิ กิจกรรมจับคู่บัดดี้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง กิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ผู้เคยตกเป็นทาสเหล้าและบุหรี่แล้วสามารถกลับตัวกลับใจได้ ซึ่งมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียน ใน 14 โรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม