มุมมองนักวิชาการหญิง แนวคิดเรื่องซีเอสอาร์

โดย
| |
อ่าน : 1,800

 

หอการค้าไทย จัดสัมมนากลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยสสส.เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการ smes ของไทย

รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ smes ไทย จัดสัมมนาเรื่อง "กลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม" ให้กับผู้สนใจ ณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้กล่าวถึงเรื่องซีเอสอาร์ว่า ยังมีหลายคนเข้าใจคำว่าซีเอสอาร์ในมุมที่แคบคือ การที่มีบริษัท ห้างร้าน องค์กร มากมาย ออกมาช่วยเหลือชุมชนสังคม ด้วยการบริจาคเงินทอง ข้าวของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ ซึ่งจริง ๆแล้วภาพรวม ซีเอสอาร์คือ หน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทวีคุณค่า ให้บุคคลหรือหน่วยงานได้ปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่ฉาบฉวย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ

รศ.ทองทิพภา กล่าวต่อว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจ smesของไทย มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น สสส. และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ smes ของไทย จะได้นำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจนั้น ๆ

"สิ่งที่เราคาดหวังไว้ซึ่งไม่เพียงแค่ภาคธุรกิจ smes เท่านั้น ยังรวมถึงทุกคนด้วยว่า เราควรที่จะช่วยกันกำกับดูแลกิจการหรือการทำงานที่ดีมีความเป็นธรรม มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดและไม่เลือกปฏิบัติมีความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือปรึกษาหารือมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหรือผู้นำระดับสูงเป็นต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ทุกคนได้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า นอกจากนี้ยังควรสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน" รศ.ทองทิพภา กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม