ทม.วังน้ำเย็น จัดโครงการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนา

โดย
| |
อ่าน : 8,312

 

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เดินหน้าโครงการค้นหาทุน และศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ ด้วยการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน

นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว กล่าวว่า ได้สั่งเดินหน้าโครงการค้นหาทุนและศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ ด้วยการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (rapid ethnographic community assessment process: recap) โดยทางเทศบาลลงนามข้อตกลงเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 และมีเทศบาลตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์เรียนรู้แม่ข่ายตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระดับครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีสถาบันวิชาการและสสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 ทำหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ และจัดการความรู้ เพื่อนำใช้ในการเรียนรู้ อันนำไปสู่การร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

ทั้งนี้องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ได้รวมตัวกันเป็น "เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่" และเครือข่ายได้ร่วมกันจัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

นายวันชัย กล่าวว่า สำหรับปี 2556 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้กำหนดเป้าหมายรณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทุกระดับไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย 1.ร่วมสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมและปัญญา 2.ร่วมสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน และ 3.ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ อันเนื่องมาจากหลากหลายเงื่อนไข

ซึ่งเครือข่ายได้จัดกิจกรรมทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อน ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯในทุกตำบลทุกจังหวัด โดยวันที่ 16 พฤษภาคม มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยชุมชน recap ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลศักยภาพของตำบล จากผู้นำ 4 องค์กรหลัก ได้แก่ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ แกนนำภาคประชาชน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เห็นประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชนในตำบล ที่มาของปัญหา ศักยภาพในการจัดการปัญหา ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากแกนนำของแหล่งเรียนรู้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของตำบลต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม