อำเภอพนมสารคาม สานต่อสงกรานต์ปลอดเหล้า ปี 57

| |
อ่าน : 2,310

 

อำเภอพนมสารคามเห็นพ้อง สานต่อ “สงกรานต์ปลอดเหล้า” ปี 2557 เสนอเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาวุธมากกว่าปีนี้ขึ้นอีก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว การเงินเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก พร้อมด้วยนางสุภาวดี ใจกว้าง ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบคุณบรรจบ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านรณรงค์กิจกรรมงานบุญประเพณี เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา ลอยกระทง เทศกาลอาหารและของดีของอำเภอพนมสารคาม ตลอดจนงานกีฬาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งดำเนินงานด้านปลอดแอลกอฮอล์เป็นเวลา 3 ปี

ต่อมาเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม โดยท่านนายอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วย นายนิกร  จันธรรมมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม  สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดเวทีเสวนาการเตรียมงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ปี 2557 โดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในอำเภอพนมสารคาม  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดงานสงกรานต์ในปี 2557 พบว่าหน่วยงานราชการ ประชาชน ชุมชน ต่าง ๆ ชื่นชมงานสงกรานต์ ปี 2556 ที่ผ่านมา และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าในปี 2557 เสนอควรเพิ่มความเข้มในการตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาวุธมากกว่าปีนี้ขึ้นอีก สงกรานต์ปี 2556 ไม่อุบัติเหตุเกิดขึ้น 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม