นครนายกร่วมประสานพลัง ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย

| |
อ่าน : 1,887

 

นครนายกจัดอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดนครนายก ปี 2556  เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง

จังหวัดนครนายกได้จัดการอบรมการฝึกปฏิบัติโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดนครนายก ปี 2556 โดยมีโรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลอำเภอบ้านนา โรงพยาบาลอำเภอปากพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ มูลนิธิกู้ภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์ โดยมี นายธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมการซ้อมปฏิบัติงานในครั้งนี้และได้เข้าร่วมรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ อุบัติเหตุรวมถึงเผยแพร่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้นำสื่อรณรงค์แจกแก่ผู้ร่วมงาน

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดยนายอรรถพล ใจบ่อแป้น

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม