กรุงเทพฯ จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 ภายใต้กิจกรรม “เด็กอนุบาล กทม รักษ์บ้านปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 4,078

กรุงเทพมหานครจัดงานรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 ภายใต้กิจกรรม “เด็กอนุบาล กทม รักษ์บ้านปลอดบุหรี่” เพื่อปลูกผังทัศนคติที่ไม่ดีของการสูบบุหรี่แก่เด็กและรณรงค์ให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 กิจกรรม “เด็กอนุบาล กทม. รักษ์บ้านปลอดบุหรี่” โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักอนามัย ศาสตราจารย์คลินิก (พิเศษ) แพทย์หญิงมุกดา หวังวีรวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้แทนมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข พยาบาลอนามัยโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข ครูและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมงาน

องค์การอนามัยโลก (who) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปี 2556 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ “ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” แปลความเป็นภาษาไทยว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

ในปีนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้จัดกิจกรรม “เด็กอนุบาล กทม รักษ์บ้านปลอดบุหรี่” เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ไม่ดีของการสูบบุหรี่ให้แก่เด็ก และรณรงค์ให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยให้ครูอนุบาลจัดกิจกรรมที่สื่อสารความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และแนวทางการดำเนินงานบ้านปลอดบุหรี่ที่มีผลดีต่อสุขภาพของคนในบ้าน และมีกิจกรรมให้เด็กนำความรู้ไปสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยมีการอบรมครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 428 แห่ง ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ของเดือน พ.ค. 56

ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำการเลิกสูบบุหรี่ การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และการรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม