โชว์ผลงานเยาวชนรณรงค์ “บุหรี่ = ยาเสพติด”

| |
อ่าน : 4,671

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โชว์ผลงาน สร้างสรรค์โดยเยาวชน รณรงค์ “บุหรี่ = ยาเสพติด” มีผลงานจากเยาวชนเข้าร่วม มากเป็นประวัติการณ์ เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ ที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เยาวชน ได้เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยร่วมกันชูประเด็น  “บุหรี่ = ยาเสพติด” ขณะนี้มีวัยรุ่นไทยตกอยู่ในอำนาจ การเสพติดบุหรี่ถึง 1,671,194 คน สื่อที่เยาวชนร่วมกันทำจะเป็นการสร้างความตื่นตัวให้สังคมตระหนักว่า บุหรี่มีความรุนแรง เท่ากับ ยาเสพติด เพราะองค์การอนามัยโลกเองก็ได้จัดให้การสูบบุหรี่เป็นโรค และจัดให้บุหรี่คือยาเสพติด โดยระบุว่า บุหรี่เข้าข่ายยาเสพติดเพราะ เป็นสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถหยุดเสพได้ ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ  การที่เยาวชนจำนวนมาก ลุกขึ้นมา แสดงศักยภาพในการรณรงค์เรื่องนี้ จะมีส่วนอย่างยิ่งในการสกัดกั้นการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัทบุหรี่

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ขณะนี้สังคมไทยรับรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่และชาชินว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถือเป็นเรื่องไกลตัว  ผมจึงต้องการยกระดับการสื่อสารกับสังคมด้วย ประเด็น “บุหรี่ = ยาเสพติด” โดยให้ประเด็นนี้เป็นโจทย์ของการสร้างสรรค์สื่อใน โครงการ “นักผลิตสื่อและสื่อสาร สุขภาวะรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ” (เด็กเฮ้วโปรเจ็ค) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ โดยสื่อที่ผลิตขึ้นนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับสังคมถึงอำนาจของการเสพติดบุหรี่ที่มีฤทธิ์ในการเสพติดร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยสื่อจากการสร้างสรรค์ของเยาวชนเหล่านี้ จะให้แง่มุมว่าเหตุใดกฎหมายฉบับใหม่ จะต้องควบคุมการโฆษณาบุหรี่อย่างรอบด้าน ผมจึงหวังว่าสื่อมวลชนทุกแขนงจะให้การสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่สื่อดีๆ ที่เกิดจากความตั้งใจของเยาวชนเหล่านี้

มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน “บุหรี่ = ยาเสพติด”  มีกิจกรรมต่างๆ น่าสนใจมากมาย พบกับดารา – นักแสดงจาก บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น  ช่อง 3  คุณวิรพร จิรเวชสุนทรกุล (มายด์) / คุณวิศรุต หิมรัตน์ (โมสต์) คุณทิชากร คุปตวาณิชย์ (เกมส์) / ดารา – นักแสดงจาก บริษัท อินสไพร์  เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณพลอย จุฑามาศ   มันตะลัมพะ / คุณสกาย  มาเรีย เฮิร์ชเลอร์ /คุณลูกตาล ทิพย์รัตน์ อมาตยกุล/ คุณมายด์  อนิส  สุวิทย์/

ดารา – นักแสดง จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 คุณปลา  ปาลิตา โกศลศักดิ์ /  คุณอ้อม  อังคณา วรรัตนาชัย /  คุณแก้วใส  กันยวีร์ กิตติพรภาณุวงศ์ ดารา – นักแสดง  บริษัท สปีดวัน อาร์ทิส แมเนจเม้นท์ จำกัด ช่อง 7 คุณมิ๊ก   ทองระย้า / คุณจีจี้   อภัสนันท์ คุณสิงห์ / คุณนัวร์   ดนัยพล วัฒนารมย์ฉัตร์ / คุณซีน  ศุภากร    เพิ่มสุธาโภชน์ และศิลปินจากบริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด  คุณสด  ชนะพล

นอกจากนี้ยังมีกับนิทรรศการ มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน 69 ผลงาน ได้แก่ t-shirt  “บุหรี่ = ยาเสพติด” จากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร info-graphic animation จากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร installation จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สารคดีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย jingle หรือเพลงรณรงค์ขนาดสั้น จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่วมด้วยบูธของเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้แก่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม