8 เคล็ดลับครอบครัวอบอุ่นใส่ภูมิคุ้มกันต้านกระแสโลก

โดย
| |
อ่าน : 4,898

ศ.พญ.ชนิกา ปาฐกถาพิเศษ "เรื่อง "ทำอย่างไรให้ครอบครัวอบอุ่น" ในเวที "สายงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา กุมารแพทย์และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปาฐกถาพิเศษ "เรื่อง "ทำอย่างไรให้ครอบครัวอบอุ่น" โดยกล่าวว่า ถ้าครอบครัวมีความมั่นคง แข็งแรง จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันที่สำคัญไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สมาชิกครอบครัวก็จะสามารถปรับตัวและอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี บ้านจึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็จะมีบ้านและครอบครัวให้นึกถึง พึ่งพิง แต่ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมต่างๆ กำลังดึงคนออกจากบ้านมากขึ้น การจะทำให้ครอบครวอบอุ่น ควรยึดหลักอย่างน้อย 8 หลัก ได้แก่ 1.ปรับตัวเข้าหากัน โดยต้องมองที่ตัวเองและคู่สมรสว่ามีส่วนใดที่จะปรับเข้าหากันได้และเรียนรู้ร่วมกันทั้งคู่ อย่าถืออัตตา

2.ปิยวาจา คนในครอบครัวเดียวกันต้องพูดจาหารือกันและกันด้วยวาจาที่ดี เพราะบางครั้งจุดเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้พูดคุยอาจทำให้ครอบครัวแตกร้าวโดยหากเป็นช่วงที่ยังมีอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียวควรเดินหนีไปก่อนแล้วเมื่ออารมณ์เย็นลงจึงกลับมาพูดจากัน 3.ต้องเข้าใจคนอื่น ไม่เฉพาะแต่คู่สมรสตนเองเท่านั้น แต่หมายรวมถึงญาติผู้ใหญ่และลูกด้วย 4.อภัยให้กัน 5.ใกล้ชิดลูก 6.มีเวลาให้ลูกอย่างมีคุณค่าและแบ่งเวลาให้คู่สมรสด้วย ต้องทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความรู้สึกกลับบ้านแล้วมีความสุขครอบครัวจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด 7.พ่อแม่อย่าทุ่มเถียงกันต่อหน้าลูก และ 8.อย่าให้ลูกเกิดความรู้สึกอิจฉาพี่อิจฉาน้อง โดยพ่อแม่ต้องไม่ลำเอียง

"หากทำได้เช่นนี้รับรองครอบครัวอบอุ่นแน่นอนสำคัญสุดสมาชิกในครอบครัวต้องพูดคุยกันบ่อยๆ เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในการรับฟังซึ่งกันและกัน ต้องเป็นการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วเถียง และไม่ใช่แค่พ่อแม่ต้องฟังกันเท่านั้น แต่ต้องฟังลูกด้วย" ศ.พญ.ชนิกากล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม