มท.กำชับทุกจังหวัดจัดงานบุญปลอดเหล้า

| |
อ่าน : 6,540

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดเวที 85 อปท.ทำความดีถวายในหลวง 85 พรรษา โครงการพัฒนาความร่วมมือเคริอข่าย อปท. รณรงค์ลดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ซึ่งสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเกล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ วิภาวดี-รังสิต พร้อมประกาศเจตนารมณ์ เครือข่าย อปท.ชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ ลดอุบัติเหตุ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ 20 อปท.ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้การรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดอุบัติเหตุ

นายประชา กล่าวด้วยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า เจ้าภาพงานศพ ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกำชับทุกจังหวัด ให้ปฎิบัติตามนโยบายลดอบายมุข โดยดำเนินการกับสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุราที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์อันดี รวมถึงให้ประสานกับ อปท.เพื่อจัดกิจกรรมด้านดนตรีและศิลปะ เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน และส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา พร้อมรายงานผลการดำเนินการกับมายังกระรวงมหาดไทย เพื่อติดตามและประเมินผลต่อไป

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคม อบต แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ ถวายปฎิญญาในการทำความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างฉันทามติร่วมกันในการรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดอุบัติเหตุ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมไทยที่น่าอยู่ปลอดภัย พร้อมระบุด้วยว่า จากการดำเนินการครั้งนี้ เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหา

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางต่อไปการลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ อปท. เราทำได้และต้องเร่งทำ" โดยผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายพนมเทียน เส้นวั่น ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน, นายศานิต กล้าแท้ นายก อบต.โพนทอง จ.ชัยภูมิ, นายสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้าม จ.สงขลา, นายมานะ วุฒฑยากร นายก อบต.วังกรด จ.พิจิตร และนางสุดใจ พรหมเกิด แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

โดยนายก อบต.โพนทอง จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้นำในชุมชน เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจคนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากโครงการวัดปลอดเหล้า งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ขณะที่ นายก อบต. วังกรด จ. พิจิตร กล่าวว่า เริ่มจาก นายก อบต. ที่เป็นแบบอย่าง เลิกดื่มเหล้าเบียร์ตลอดชีวิต พร้อมจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และมีการสำรวจปัญหาของชุมชน โดยใช้กลไกภาครัฐเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม