สระแก้ว ตั้งเป้าลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

| |
อ่าน : 2,917

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงตามนโยบาย “จังหวัดสระแก้วลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” เมื่อวันที่ 30  พ.ค. ที่ผ่านมา

จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดนโยบาย “จังหวัดสระแก้วลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” เพื่อดำเนินการกับสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา ที่ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมอันของสังคมไทยและแหล่งอบายมุขอื่น ที่ส่งผลเอื้อต่อปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน ตู้ม้า กำจัดสิ่งยั่วยุ หรือจุดเสี่ยง สิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการสระแก้ว ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และนายอำเภอ ทุกอำเภอ ได้ร่วมใจบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบาย “จังหวัดสระแก้วลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” และให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบและรับรองว่าจะถือปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด จึงร่วมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

                                                                                              

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว โดยวิสุทธิศักดิ์  จันที    

 

                                                                                                                       

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม