การเตรียมความพร้อมครอบครัวไทยสู่ประชาคมอาเซียน

โดย
| |
อ่าน : 6,023

สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนของครอบครัวไทย

รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร นายกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “ครอบครัวไทยในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน” ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ นำเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียนที่จะมีผลกระทบต่อครอบครัว แก่นักวิชาการผู้ปฏิบัติงาน และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนักต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ อันจะนำมาสู่การเตรียมการรับมือที่ดีพอของทุกฝ่าย และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้โอกาสนี้ประกาศเกียรติคุณ และนำเสนอผลงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ดีเด่นด้านครอบครัว

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งภายในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ในหัวข้อ “ครอบครัวเข้มแข็ง-สังคมเข้มแข็ง: ปัจจัยชี้ขาดอนาคตของไทยและอาเซียน” และการนำเสนองานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการ “สถานการณ์ครอบครัวไทยกับการปรับตัวสู่อาเซียน” นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ “ลานวัฒนธรรม: สีสันของความกลมกลืน และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวอีกด้วย

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการรณรงค์ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว ซึ่งผลงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ครอบครัวเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามากกว่าป้องกันปัญหา การนำงานวิจัยมาใช้ในการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ต้องมีการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรมไอทีให้กับสตรีในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม การจะรู้การเปลี่ยนแปลงต้องเตรียมทำฐานข้อมูลไม่เพียงเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม