เครือข่ายเยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยง “งดเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด”

| |
อ่าน : 2,513

จังหวัดเชียงรายสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังฯ ลดปัจจัยเสี่ยงงดเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด

เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายนที่ผ่านมา เครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้า จังหวัดเชียงรายร่วมกับชมรมหน้อยหนาน หน่วยเผยแพร่พุทธศาสนา พุทธสมาคม พระธรรมทูต อำเภอเวียงป่าเป้า ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติดของจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ อำเภอเวียงป่าเป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และก่อตั้งเป็นเยาวชนแกนนำของจังหวัด ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นจำนวน 60 คน

กิจกรรมค่ายเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเเละเป็นผู้นำของกลุ่มเครือข่ายเด็ก เเละเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มเยาวชนดังกล่าวเมื่อผ่านกระบวนการค่ายเเล้วจะกลายเป็นเยาวชนนักรณรงค์เเละเครือข่ายเฝ้าระวังภัยเเอลกอออล์ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป เเละเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงในงานกลุ่มเด็กเเละเยาวชนเเละงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต่อไป

 

 

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม