3,000 โรงอ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

| |
อ่าน : 8,018

สร้างประวัติศาสตร์การอ่านของเด็กไทยครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ กับโครงการ "read  thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ ทีเค พาร์ค ได้ร่วมภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ"read thailand : อ่านเถิด....เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมุ่งเน้นรณรงค์ส่งเสริมการอ่านทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และใช้การประกวดเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ พร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หลังจากเปิดรับสมัครโครงการ "read  thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และปิดรับสมัคร ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครร่วมเจ้าโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 โรงเรียน ซึ่งถือได้ว่า โครงการ "read thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ครั้งนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การอ่านของเด็กไทยครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีจำนวนเด็กไทยไม่น้อยกว่า 150,000 คน ในปีการศึกษา 2556 ได้รับการกระตุ้นด้านการอ่านอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของโครงการ "read thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากเป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนแล้ว โครงการยังได้จัดเป็นการประกวดเฟ้นหา"สุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน" อีก โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 150 คน) ขนาดกลาง(มีนักเรียน 150-300 คน) ขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 300 คนขึ้นไป)

การตัดสินแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยแยกตามขนาดกลุ่มของโรงเรียน เริ่มจากระดับเขต (สพป.), ระดับจังหวัด,ระดับเขต ตรวจราชการ และสุดท้ายการตัดสินในระดับประเทศ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกมากลุ่มละ 13 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) รวม 39 โรงเรียน และนำผลงานการส่งเสริมการอ่านของ 39 โรงเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเค พาร์ค เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกหา"สุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน" กลุ่มละ 3 รางวัล โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นสุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ

สำหรับรางวัลที่ 2 รับถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และที่ 3 รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีเกียรติบัตร ป้ายประกาศและเงินรางวัลมอบให้โรงเรียน

ครั้งนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การอ่านของเด็กไทยครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ คาดว่าสามารถกระตุ้นการอ่านให้แก่เด็กไทยกว่า 150,000 คน ในปีการศึกษา 2556 นี้ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชมมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 อีกด้วย

หนังสือน่าอ่าน

1. หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า

2. แก้วจอมซน

3. แก้วจอมแก่น

4. ขบวนการนกกางเขน

5. ประพาสอุทยาน

6. ใต้เมฆที่เมฆใต้

8. เกล็ดหิมะในสายหมอก

9. เย็นสบายชายน้ำ

10.ไอรัก คืออะไร?

11. ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว

12. ยามลมหนาว

13.ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม