สพฐ.จัดกิจกรรมใหญ่ วันภาษาไทยแห่งชาติ

โดย
| |
อ่าน : 5,606

สพฐ.จัดกิจกรรมใหญ่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 ก.ค.นี้ ณ จ.สุราษฎร์ฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเผยแพร่รณรงค์และกระตุ้นให้เด็กเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย รู้จักอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร ประกอบกับ สพฐ.มีนโยบายเร่งรัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลัก ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีพัฒนาการทางภาษาไทยเป็นไปตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ สพฐ.จึงได้จัดให้มีโครงการอนุรักษ์ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทยแเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง ศึกษานิเทศภาษาไทย ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น ตลอดจนมอบโล่รางวัล ให้แก่ครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ และมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การอภิปรายและสัมมนาการใช้ภาษาไทยในหัวข้อ สื่อมวลชน: ต้นแบบการใช้ภาษาไทย โดยมีนักจัดรายการวิทยุและพิธีกรรายการโทรทัศน์ร่วมอภิปราย นอกจากนี้ ยังมีเวทีความรู้หลากหลายเกี่ยวกับภาษาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ทำนองเสนาะและเพลงพื้นบ้าน โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย

รวมถึงมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 เขียนเรื่องจากภาพ นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 เขียนเรียงความคัดลายมือ นักเรียนชั้น ม.3-ม.4 แข่งขันอ่านเอาเรื่อง นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 แต่งกลอนสุภาพ และนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เขียนรายงานเชิงวิชาการ โดยการแข่งขันทุกประเภท มีโล่และเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม