สรุปการประชุม เครือข่ายผู้ใช้จักรยาน (อีสานใต้)

| |
อ่าน : 3,478

สรุปการประชุมปรึกษาหารือเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (อีสานใต้) ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2556

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย นำทีมจัดประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ประจำจังหวัด (ภาคอีสานใต้) ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาทนายความ จ.อุบลฯ สว.จร.สภ อุบลฯ ขนส่งจังหวัด และท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รวมทั้งเครือข่ายผู้ใช้จักรยานภาคอีสานตอนใต้ โดยหลังการประชุมสามารถสรุปข้อค้นพบที่น่าสนใจ ได้ดังนี้

1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และทีมผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี : เทศบาลนครอุบลฯ มีวิสัยทัศน์สร้างเมืองน่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองมีระบบการเดินทางเพื่อเมืองยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะ  ทน.อุบลฯ มีแผนจะปรับปรุงทางเท้าทั่วเมืองเพื่อสนับสนุนให้คนเดินเมืองมากขึ้น การส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิติประจำวันกันมากขึ้นด้วยการปรับปรุงสวนสาธารณะ เส้นทางจักรยาน (bike lean) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานในเขตเทศบาล การสนับสนุนให้กลุ่ม อสม. มีจักรยานประจำตำแหน่งเพื่อออกติดตามสุขภาพของคนในชุมชน การส่งเสริมให้มี bike to work, การสนับสนุนให้มีร้านซ่อมจักรยานในเมือง (ส่งเสริมให้มีอาชีพ) เป็นต้น 

เพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทน.อุบลฯ จะสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ด้วยการลงนามบันทึกความร่วมมือ (mou) โดยเชิญให้ tcc ร่วมสนับสนุน เพื่อพร้อมประสานพลังเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินในตัวเมืองอุบลราชธานีให้เป็นต้นแบบระดับเทศบาลนคร ไปพร้อมกับพื้นที่เมืองที่กำลังโตวันโตคืน และแออัดไปด้วยยานยนต์ทุกประเภท

2. คุณสระไชย ส่งสุข กรรมการสภาทนายความประจำจังหวัดอุบลราชธานี : พร้อมให้ความร่วมมือด้านกฏหมายในการปกป้องรักษาสิทธิของผู้ใช้จักรยานและคนเดินถนนให้เดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. คุณธีระพล อรุณะกสิกร ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี : ต่อจากนี้ไปต้องเข้มงวดความรู้ความเข้าใจของผู้สอบใบขับขี่ยานยนต์ให้ช่วยดูแลระมัดระวังผู้ใช้จักรยานและคนเดินถนนทั้งการควบคุมความเร็วที่เหมาะสมในถนนแต่ละประเภทอย่าง

4. รตอ.บิลศักดิ์ ชัยผา รองสว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี : ให้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบจราจรขนส่งในนครอุบลราชธานีที่มี ม.ขอนแก่นมาทำการวิจัยไว้ว่าขอให้เทศบาลต่อยอดตามแผนดังกล่าวได้จะทำให้เมืองน่าอยู่มากขึ้น แต่ต้องร่วมมือกันเรื่องจิตสำนึกจราจรของ "คนทั้งเมือง"

5. เครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (อีสานใต้) :ชื่นชมยุทธศาสตร์การทำงานของ tcc ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดที่ที่จะทำให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานหรือเดินกันมากขึ้น คือ การทำให้ผู้ใช้จักรยานและเดินรู้สึกมีความปลอดภัย ลดความสำคัญของยานยนต์ประเภทอื่น ให้ความสำคัญกับผู้ใช้จักรยานและเดินเท้าให้มากขึ้น  ด้วยวิธีการ เช่น มีมาตรการและการลงโทษผู้กระทำผิดจากการขับขี่ยานยนต์โดยประมาท พักใบขับขี่ กำหนดมูลค่าความเสียหายของจักรยาน กรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขนส่งจังหวัด กรมการขนส่งทางบก ตำรวจจราจร เป็นต้น 

 

 

ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม