อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

| |
อ่าน : 7,275

โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข กิจกรรมประกวดสื่อมัลติมีเดีย พร้อมนำร่องพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนเชียงราย หวังเป็นต้นแบบ food safety changrai model

โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าร่วมพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรที่ปลอดภัย พร้อมทั้งการแปรรูปผลผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานสู่การมีอาชีวอนามัยที่ดีของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยมีกำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข พร้อมเปิดตัวกิจกรรมการประกวดสื่อมัลติมีเดีย หัวข้ออาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านมัลติมีเดียคุณภาพ เผยแพร่ สู่สาธารณะในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ร้านสบันงาขันโตก อ.เมือง จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ร่วมพูดคุยถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายด้านอาหารปลอดภัย การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัย และความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ร่วมกับ นพ.ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ การพัฒนาอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย การผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีและการผลักดันการผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ด้าน คุณกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข จะมากล่าวในหัวข้อ แนวทางการดาเนินโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการสร้างระบบการกระจายผลผลิตและอาหารในท้องถิ่น การสร้างช่องทางตลาดสีเขียว การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้อาหารปลอดภัย และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนผลที่ได้จากแนวทางขับเคลื่อนโครงการเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาเชียงราย (chiangrai model) เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เชื่อมโยงสู่ระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ต่อไป

นอกจากนี้ เตรียมพบกับการออกร้านของกลุ่ม และเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรปลอดภัย ไร่เชิงตะวัน บูธนิทรรศการโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข การแสดงล้านนา และร่วมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงการเปิดตัวกิจกรรมประกวดสื่อมัลติมีเดีย หัวข้อ อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

โดยกิจกรรมการประกวดเปิดรับไอเดียจากน้องๆ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ น้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย และน้องๆ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด น้องๆ สามารถออกแบบงานมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดเทคนิค แต่ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ โดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับเงินสนับสนุนผลงานเพื่อนำไปผลิตสื่อมัลติมีเดียส่งเข้าประกวดในรอบตัดสิน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา จาก โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-757092 โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข หรือดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/chiangraimodel

 

 

ที่มา : โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม