กินดี อยู่ดี ด้วยข้าวอินทรีย์ชุมชน จากเกษตรกรส่งตรงถึงมือคุณ

| |
อ่าน : 9,447

สสส. ชวนผู้บริโภคหัวใจสีเขียว อุดหนุนข้าวอินทรีย์ปลอดภัย ปลูกด้วยใจชาวนาส่งตรงถึงคุณ โดยความร่วมมือจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และภาคีเครือข่ายตลาดสีเขียว พบกับกิจกรรม “กินดี อยู่ดี ด้วยข้าวอินทรีย์ชุมชน” ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคมนี้ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (พร้อมเปิดตัวจุดจำหน่ายข้าวอินทรีย์อีกหลายแห่ง) 

 พบเกษตรกร เดือนสิงหาคม 2556

5 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พบเครือข่ายข้าวรักดิน กินเปลี่ยนโลก เครือข่ายเกษตรทางเลือก จ.ยโสธร เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

6 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

7 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

7 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

8 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

2-12 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ชั้น 5 พารากอนฮอล์ ในวันที่ 12 สิงหาคม

พบเครือข่ายข้าวรักดิน กินเปลี่ยนโลก

13 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

14 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

14 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

15 สิงหาคม 2556 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี

พบเครือข่ายข้าวรักดิน กินเปลี่ยนโลก กองทุนข้าวสุรินทร์ เครือข่ายข้าว ปลา อาหารอีสานมั่นยืน จ.อุบลราชธานี

15 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

19 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

20 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

21 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

21 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

22 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

24 สิงหาคม 2556 ณ งาน green consumer act คอนเวนดิชั่น ฮออล์ thaipbs 

พบเครือข่ายข้าวรักดิน กินเปลี่ยนโลก เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

26 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

27 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

28 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

28 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

29 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

 พบเกษตรกร เดือนกันยายน 2556

2 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

2 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว ศูนย์การค้าอมรินทร์ พลาซ่า

3 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

4 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

5 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

9 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

10 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

11 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

11 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

12 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

16 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

19 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

17 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

18 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

18 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

19 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

23 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

24 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

25 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

25 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

26 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

30 กันยายน 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี 

 พบเกษตรกร เดือนตุลาคม 2556

3 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

2 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

3 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

7 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

7 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว ศูนย์การค้าอมรินทร์ พลาซ่า

10 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

9 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

9 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

10 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

14 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

17 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

16 ตุลาคม 2556  ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

16 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

17 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

21 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

24 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

30 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี

30 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลนครธน

24 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

28 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว โรงเรียนทอสี

31 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์เฮ้าท์

พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

 

นอกจากนี้สามารถพบจุดจำหน่ายกินดี อยู่ดี ด้วยข้าวอินทรีย์ชุมชนในอีกหลายจุดมากมาย อาทิ

- ตลาดสุขใจ (โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์)

- โรงพยาบาลรามาธิบดี

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihealth.or.th หรือ www.facebook.com/food4change

 

 

ที่มา : food4change

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม