สสส. ร่วมเดินหน้าองค์กรแห่งความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตข้าราชการไทย

โดย
| |
อ่าน : 5,321

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พร้อมด้วย 17 หน่วยงานภาครัฐนำร่อง ลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทำงานร่วมกัน

ด้วย 17 หน่วยงานภาครัฐนำร่อง ลงนามความร่วมมือใน การพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามความร่วมมือใน การพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐอีก 17 หน่วยงานนำร่องเพื่อนำแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตไปปรับใช้ในองค์กร อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมสุขภาพจิต กรมชลประทาน

ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ กล่าวว่า ปัจจุบันส่วนราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในที่ทำงาน การปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานที่มีข้อจำกัด ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดทำให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานลดลง ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐ หาแนวทางพัฒนาบุคคลากร โดยมีเครื่องมือวัดความสุข 8 ประการ หรือ happy 8 ซึ่งเป็นแบบประเมิน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตประจำวันและการทำงาน นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข

ด้าน ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนคเทคเป็นหน่วยงานวิจัย การทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักวิจัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะต้องมีการปรับทัศนคติคนในองค์กรให้มีความรู้สึกถึงความสำคัญในการทำงานเป็นทีม รวมถึงมีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ โดยหน่วยงานจะต้องเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีความสุข พร้อมเชื่อว่าแผนงานดังกล่าว จะสามารถสร้างความเข้มแข็งในองค์กรได้ในอนาคต

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth มื้อเช้า เสริมความจำ อาหารเช้า โรคความจำเสื่อม สารกาเฟอีน ขาดสมาธิ  thaiealth  สโตรก  นักวิชาการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนได้  ไอคิวดี อีคิวเลิศ...สร้างได้  ทัลคัม  เชื้อโรครุนแรง  ช่อง PSI สาระดี  ปัญหาสังคมไทย  ระบบอุตสาหกรรม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำ ทีมเว็บไซต์ web content เขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  นักบวชสตรี  กลิ่นฉุน  ลานแสดงโขน สี่แยกอรุณประดิษฐ  สิทธิขั้นพื้นฐาน  ค่าตรวจรักษาเบื้องต้น  ชุมชนสร้างสุข  โรคอุจจาระร่วง  เลือดไหลเวียนดี  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม