ป่วย-ตายไข้เลือดออกพุ่ง กำชับหมอเด็กเฝ้าระวัง และควบคุม

โดย
| |
อ่าน : 4,604

ป่วย-ตายไข้เลือดออกพุ่งต่อเนื่องกว่า 5, 000 คน/สัปดาห์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ กำชับหมอเด็กเฝ้าระวัง ควบคุมสิ่งแวดล้อมรายครัวเรือนตามแนวทาง who พบสาธารณสุข กทม ยังเข้มแข็งรายงานผู้ป่วยวันละ 2 รอบ-ฉีดยาควบคุมยุงรอบบ้านผู้ป่วยใน 24 ชม. “รพ.รามา-สสส.” หนุนพลังเด็ก อุดช่องโหว่ต่อสู้ภัยไข้เลือดออก นำร่อง 7 ชุมชนในเขตราชเทวี เน้นเดินเท้าตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงทุกบ้าน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานอนุกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรม “ชุมชนปลอดภัย รวมพลังเยาวชน สู้ภัยไข้เลือดออก” มีแกนนำเด็ก เยาวชนจาก 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนเงิน, เพชรบุรีซอย 7, ซอยแดงบุหงา, โค้งรถไฟยมราช, หลังกรมทางหลวง, กองพล 1 และบ้านครัวเหนือ เข้าร่วมกว่า 150 คน เพื่อแสดงพลังเด็กในการทำความดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการต่อสู้ไข้เลือดออก จากเพื่อนสู่เพื่อน และสร้างกำลังใจให้แก่กันในการป้องกันไข้เลือดออก

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้กุมารแพทย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังไข้เลือดออกและควบคุมสภาพแวดล้อมโดยความร่วมมือของชุมชนตามแนวทางองค์การอนามัยโลก (integrated vector management for control of dengue) เพราะแม้สถานการณ์ไข้เลือดออกจะเริ่มชะลอตัว แต่ยังพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสัปดาห์ละกว่า 5,000 คน และยังคงมีผู้เสียชีวิตทุกสัปดาห์  พบว่ากระทรวงสาธารณสุข และกทม ยังเข้มแข็ง มีมาตรการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกอย่างเต็มที่ ทั้งแพทย์ พยาบาล  อสม อสส ในกทม มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของเขตติดตามการรายงานข้อมูลผู้ป่วยจากสถานพยาบาลต่าง ๆ 2 รอบต่อวัน เพื่อที่จะเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชนที่พบผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการให้หมดได้ ดังนั้น พลังชุมชน เด็ก และเยาวชนจึงมีความสำคัญมากที่จะนำไปสู่การควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกบ้านทุกจุดในชุมชน

“ที่เขตราชเทวี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีได้ดำเนินโครงการชุมชน เด็ก เยาวชนร่วมใจ ต่อสู้ภัยไข้เลือดออก โดยชุมชนที่มีสภาพการอยู่อาศัยหนาแน่น 7 แห่ง รอบโรงพยาบาล ได้ร่วมใจกันสำรวจบ้านตนเองและบริเวณรอบบ้าน กำจัดลูกน้ำยุงลาย เฝ้าระวังการป่วย และรายงานหัวหน้าชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนทั้ง 7 แห่งยังได้จัดตั้งอาสาสาสมัครเด็กและเยาวชนเดินเท้าเยี่ยมทุกบ้าน ตรวจสอบแหล่งน้ำในครัวเรือนที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อกระตุ้นเตือน ยกระดับความสำคัญ สร้างความสนใจให้แต่ละบ้านตื่นตัว ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าสามารถป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว

ด้าน นางสมบุญ แตงน้อย ประธานชมรมโค้งรถไฟยมราช 1 ใน 7 ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนปลอดภัย รวมพลังเยาวชน สู้ภัยไข้เลือดออก” กล่าวว่า ชุมชนมีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่มาก ทำให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กเป็นโรคไข้เลือดออก แต่เมื่อเริ่มรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกอย่างจริงจังตั้งแต่ ก.ค.ที่ผ่านมา สถานการณ์โรคก็ดีขึ้น ไม่มีคนในชุมชนเป็นไข้เลือดออกอีก ซึ่งต้องขอบคุณคนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังหลักของการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกเป็นอย่างดี ตั้งแต่การให้ความรู้ เดินแจกทรายอะเบทกำจัดยุงตามบ้านต่าง ๆ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ติดป้าย แจกโปสเตอร์ และมีเสียงตามสายรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก หากบ้านใดมีคนในบ้านไม่สบาย ก็ให้รีบมาแจ้งที่ประธาน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ได้รับรักษาอย่างทันท่วงที

 

 

ที่มา : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทย  จับตาเฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  นางอัญมณี บูรณากานนท์  วอลเล่ย์บอล  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน  เล่าค่าว  วิชาชีพเวชกรรม  พิษสุราเรื้อรัง  ขยัน  เรียนรู้สู่อุทกภัย  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556  เครือข่ายต้านน้ำเมา  แผนงานสื่อศิลป์วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ผลวิจัยองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  ศูนย์  สวดมนต์ข้ามปี  โรคแพนิค  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จิตอาสา สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ธนาคารจิตอาสา เปิดโลกอาสา เด็กและเยาวชน  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม