สสส.สานต่อค่ายแนวใหม่ปั้นเยาวชนจิตอาสา

โดย
| |
อ่าน : 4,030

สสส. ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง สานต่อค่ายแนวใหม่ปั้นเยาวชน โดยใช้ค่ายอาสาเป็นเครื่องมือเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะกับตนเองและชุมชนที่เยาวชนเข้าไปทำงาน

น.ส.ปรารถนา จันทรุพันธุ์ หัวหน้าโครงการสังเคราะห์ความรู้โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิโกมลคีมทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการที่มูลนิธิโกมลคีมทอง สสส. ได้จัดจัดโครงการค่ายอาสาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นเป็นระยะเวลาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา พบว่า โครงการได้ยกระดับกิจกรรมทำค่ายของเยาวชน จากเดิมเน้นให้ทุนสนับสนุนออกไปทำค่ายสร้างประสบการณ์พัฒนาสู่การสร้างความคิดเรื่องจิตอาสาโดยใช้ค่ายอาสาเป็นเครื่องมือเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะกับตนเองและชุมชนที่เยาวชนเข้าไปทำงาน พร้อมกันนี้กิจกรรมยังเกิดพื้นที่ค่ายต้นแบบเกิดบุคลากรเพื่อสังคมหน้าใหม่ๆ ซึ่งไม่เมินเฉยต่อปัญหาความเดือดร้อนของผู้อื่น สนใจเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมต้องการส่วนร่วมแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ศักยภาพและความถนัด

น.ส.ปรารถนา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมจะให้เยาวชนตั้งคำถามกับเรื่องสิทธิ ความรู้เรื่องการต่อสู้ทางกฎหมายกับผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ความสมดุลระหว่างความเติบโตของภาคอุตสาหกรรมกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ก่อนเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในลักษณะร่วมกันลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่การพร่ำสอนให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว กล้าจะทบทวนตนเองและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการตอกย้ำกระบวนทัศน์ด้วยการติดตามผลงานและสังเกตความก้าวหน้า เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการใช้ปัญญา ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อการตัดสินใจให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ที่บริบทสังคมล้วนซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้กิจกรรมในระยะใหม่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมในช่วงกันยายนนี้

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม