ผนึกพลัง 3 จังหวัด สร้างนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพ “คนถิ่น”

โดย
| |
อ่าน : 2,100

สสค. ผนึกพลัง 3 จังหวัด แม่ฮ่องสอน-กระบี่-กาญจนบุรี เดินหน้าจัด ‘เวิร์คช้อป’ สร้างนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพ “คนถิ่น”

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันจัด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบนวัตกรรมการยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของสมาคมฯ” ในโครงการถักทอเครือข่ายในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของจังหวัด ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2556 โดยมีนายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน โดยจะมีการนำเสนอเครื่องมือในการวางแผนทำงานเชิงยุทธศาสร์การศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ และแคนาดา ได้แก่ เครื่องมือออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy design lab) และแผนที่ผลลพัทธ์ (outcome mapping) ซึ่งจะช่วยให้แต่ละจังหวัดสามารถดึงทรัพยากรที่จำกัดในพื้นที่ ทั้งงบประมาณ บุคลากร มาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยสร้างให้เกิดความรู้สึกว่า ทุกคนเป็น “หุ้นส่วนการศึกษา” และเข้ามาช่วยเหลือการศึกษาในท้องถิ่นได้

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. กล่าวว่า โครงการถักทอเครือข่ายในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของจังหวัด เกิดขึ้น จากการสังเคราะห์และถอดบทเรียนจากตัวอย่างความสำเร็จในท้องถิ่นหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งที่มีงบประมาณจำกัด โดยแม่ฮ่องสอนก็เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่อง ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย ในเชิงการประสานความร่วมมือ การระดับทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเยาวชน และคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้เชิญองค์กรเพื่อการศึกษาจากจังหวัดอื่นๆเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้วย ได้แก่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นำโดยนายชวน ภูเก้าล้วน และนางประหยัดศรีบุญชู นายกและเลขานุการ สภาการศึกษากระบี่ และคณะทำงานเพื่อจัดตั้งสภาการศึกษากาญจนบุรี นำโดย รองนายกอบจ.กาญจนบุรี นายดิเรก พันธุ์ภักดี และนางรัชนี ธงชัย ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม