นครนายกสร้างศักยภาพเยาวชนนักพัฒนา และรณรงค์งดเหล้า

| |
อ่าน : 3,052

นครนายกจัดกิจกรรมสร้างศักยภาพเยาวชนนักพัฒนา และรณรงค์งดเหล้า

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมมือ กับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดอบรม “โครงการเยาวชนนักพัฒนาอำเภอปากพลี ปี 2556” เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนอำเภอปากพลี และสร้างเสริมให้เป็นเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบรรพต รัตนเกตุ ปลัดอาวุโสอำเภอปากพลี  เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายรังสรรค์  โชติกุล สาธารณสุขอำเภอปากพลีกล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมวัดฝั่งคลอง

ในการอบรมมีการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการสร้างคุณค่าของเยาวชน การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน การสร้างทัศนคติและพลังในการร่วมรณรงค์งดเหล้า โดยวิทยากรจาก บ.นครนายกแอทเวนเจอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้านครนายก

 

 

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดยอรรถพล   ใจบ่อแป้น

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม