แนะวัดผลงานคุ้มค่า องค์กรสุขภาพถกวางกรอบลงทุนให้ยั่งยืน

| |
อ่าน : 2,216

ผู้จัดการ สสส. แนะวัดผลงานคุ้มค่าองค์กรสุขภาพถกวางกรอบลงทุนให้ยั่งยืน

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการประชุมเวทีถอดประสบการณ์ผู้บริหารองค์กรสุขภาพนานาชาติ ในการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (iuhpe) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเพื่อสุขภาพในประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศมีการบริหารที่แตกต่างกันไป

สิ่งสำคัญที่พบ คือ การดำเนินนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพจำเป็นต้องหาวิธีในการวัดผล และวางกรอบการทำงานให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบายและทำให้เห็นผลเชิงประจักษ์ว่าการลงทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนั้นได้รับผลตอบแทนที่เกิดประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง โดยการคำนวณความคุ้มค่าเป็นตัวเงินว่าลงทุนเท่าไหร่ได้กลับมาเท่าไหร่ ก็จะทำให้ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายอย่างยั่งยืนมากขึ้น

"การวางกรอบการทำงานให้วัดผลการทำงานได้ ถือเป็นสิ่งที่ สสส.และองค์กรเพื่อสุขภาพในนานาชาติมีการทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่น ประเทศออสเตรเลีย มีการสำรวจสถานะสุขภาพของประชากรในแต่ละรัฐ เพื่อเปรียบเทียบรัฐที่มีองค์กรเพื่อสุขภาพกับรัฐที่ไม่มี โดยพบว่ารัฐที่มีการลงทุนในองค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพประชากรมีสุขภาวะที่ดีกว่าในหลายๆ ด้านอย่างชัดเจน ซึ่งในอนาคตจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ หารือและวางกรอบการทำงานต่อไป" ทพ.กฤษดากล่าว

ทพ.กฤษดากล่าวต่อว่า ปัญหาทั่วไปที่องค์กรเพื่อสุขภาพพบคล้ายๆ กัน คือ ทำอย่างไรให้โปรแกรมต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพและวัดผลได้ และวิธีการจัดการปัญหาในการบริหารกองทุนด้านต่างๆ ส่วนเรื่องการแทรกแซงนโยบายเพื่อการลงทุนสร้างเสริมสุขภาพ ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะพบน้อยกว่า ส่วนที่มาของแหล่งงบประมาณ มีทั้งจากภาษีบุหรี่ หรือเหล้า หรือทั้งสองอย่าง หรือนำมาจากภาษีประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  ประเพณีสงกรานต์ 2555  Conference on Health Promotion 2013  กระทงสาย  พันธุ์พืช  สื่อการอ่าน  ฝีมือแรงงาน  แมลงก้นกระดก  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  บุญทางเลือก  อาชีวะโพล  ตำบลเข้มแข็ง ต้นแบบ ชุมชนพัฒนา การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อัตราการตาย  สายพันธุ์ใหม่  ลดหย่าร้าง  ออร์โธปิดิก  พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สสส.กับ 17 ส่วนราชการ  ภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ  ภาวะเลือด  วิธีการสังเกตสัตว์ปีกว่าอาจป่วยเป็นหวัดนก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม