สู่สองทศวรรษสถาปัตย์ ปั่นสองล้อชมสถาปัตยกรรม

| |
อ่าน : 4,412

ชมรมฯ แนะนำการขี่จักรยานให้ปลอดภัย...กิจกรรมสองทศวรรษ สองสถาปัตย์ ปั่นสองล้อชมสถาปัตยกรรม ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

ในโอกาสที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 20 และจากการที่มหาวิทยาลัยทั้งสองกำลังส่งเสริมการใช้จักรยานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างจริงจัง อาจารย์และศิษย์เก่าส่วนหนึ่งได้คิดกิจกรรมขึ้นให้ชื่อว่า “สู่สองทศวรรษ สองสถาปัตย์ สองล้อปั่นชมสถาปัตยกรรม” เชิญชวนกันมาเรียนรู้การส่งเสริมการใช้จักรยานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

ทีมงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบและโครงสร้างการใช้จักรยานที่นั่น ได้นำผู้มาเยือนขี่ “จักรยานสีขาว” ที่จัดไว้ให้ยืมใช้ ออกขี่ทางจักรยานสัมผัสสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน ซึ่งมีทางจักรยาน ทั้งทางหลักกว้าง 7 เมตรที่ใช้ร่วมกับคนเดินเท้า และทางรองกว้าง 1.5 - 2 เมตรที่ใช้การทาสีฟ้าบนถนนหรือทางเท้ามาเป็นทางจักรยาน มีทั้งเป็นช่องทางบนถนนทั่วไปและกั้นแยกต่างหากชัดเจน ป้ายสัญญาณ และการทำงานของทีม รปภ. โดยหยุดแวะชมและแนะนำพื้นที่หรืออาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ พร้อมกับบอกเล่าภาพรวมของระบบจักรยานของที่นั้น รวมทั้งปัญหาที่ยังเผชิญอยู่ เช่น การมีคนภายนอกเข้ามาขโมยจักรยาน เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปที่สำนักงานกองกายภาพฯ ฟังการบรรยายประกอบการฉายภาพ “ข้อควรรู้ก่อนออกสู่ถนนด้วยจักรยาน” โดยนายอิทธิพล บารมีเกรียงไกร ประชาสัมพันธ์โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักจักรยาน การใช้สัญญาณมือ การรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร การดูแลและซ่อมแซมจักรยานให้อยู่ในสภาพดี และการใช้เครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ เป็นต้น 

จากนั้น นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจักรยาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ชี้ว่า อุบัติเหตุกว่าร้อยละ 30 (ในไทย) ถึงร้อยละ 60 (ในสหรัฐอเมริกา) เกิดจากผู้ขี่พลาดพลั้งล้มเอง ในขณะที่เพียงราวร้อยละ 20 เกิดจากยานพาหนะอื่น  ดังนั้นอุบัติเหตุจักรยานจะป้องกันไปได้มากเมื่อผู้ใช้จักรยานรู้ข้อปฏิบัติในการขี่จักรยานที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และได้ให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมไปหลายประการ  ก่อนกิจกรรมจะเสร็จสิ้นในช่วงราวเที่ยงวัน

 

 

ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป  นวดแผนไทย  คุกกี้  ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม  สิทธิลูกจ้าง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๘๐ พรรษา  กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  เสื้อคนต้นแบบเลิกเหล้า  พืชน้ำมัน  เลือกดื่มนม  ทุขภาวะ  แกนนำนักศึกษา  อาชีวะศึกษา  ความเบื่อ  หนังสือสวดมนต์  สปสช.  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สื่อ รายการโทรทัศน์ media for change การเปลี่ยนแปลงสังคม ร่วมสร้างประเทศไทย  เจาะเลือด  การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ดวงตาและประสาทตา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม