สู่สองทศวรรษสถาปัตย์ ปั่นสองล้อชมสถาปัตยกรรม

| |
อ่าน : 3,932

ชมรมฯ แนะนำการขี่จักรยานให้ปลอดภัย...กิจกรรมสองทศวรรษ สองสถาปัตย์ ปั่นสองล้อชมสถาปัตยกรรม ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

ในโอกาสที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 20 และจากการที่มหาวิทยาลัยทั้งสองกำลังส่งเสริมการใช้จักรยานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างจริงจัง อาจารย์และศิษย์เก่าส่วนหนึ่งได้คิดกิจกรรมขึ้นให้ชื่อว่า “สู่สองทศวรรษ สองสถาปัตย์ สองล้อปั่นชมสถาปัตยกรรม” เชิญชวนกันมาเรียนรู้การส่งเสริมการใช้จักรยานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

ทีมงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบและโครงสร้างการใช้จักรยานที่นั่น ได้นำผู้มาเยือนขี่ “จักรยานสีขาว” ที่จัดไว้ให้ยืมใช้ ออกขี่ทางจักรยานสัมผัสสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน ซึ่งมีทางจักรยาน ทั้งทางหลักกว้าง 7 เมตรที่ใช้ร่วมกับคนเดินเท้า และทางรองกว้าง 1.5 - 2 เมตรที่ใช้การทาสีฟ้าบนถนนหรือทางเท้ามาเป็นทางจักรยาน มีทั้งเป็นช่องทางบนถนนทั่วไปและกั้นแยกต่างหากชัดเจน ป้ายสัญญาณ และการทำงานของทีม รปภ. โดยหยุดแวะชมและแนะนำพื้นที่หรืออาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ พร้อมกับบอกเล่าภาพรวมของระบบจักรยานของที่นั้น รวมทั้งปัญหาที่ยังเผชิญอยู่ เช่น การมีคนภายนอกเข้ามาขโมยจักรยาน เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปที่สำนักงานกองกายภาพฯ ฟังการบรรยายประกอบการฉายภาพ “ข้อควรรู้ก่อนออกสู่ถนนด้วยจักรยาน” โดยนายอิทธิพล บารมีเกรียงไกร ประชาสัมพันธ์โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักจักรยาน การใช้สัญญาณมือ การรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร การดูแลและซ่อมแซมจักรยานให้อยู่ในสภาพดี และการใช้เครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ เป็นต้น 

จากนั้น นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจักรยาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ชี้ว่า อุบัติเหตุกว่าร้อยละ 30 (ในไทย) ถึงร้อยละ 60 (ในสหรัฐอเมริกา) เกิดจากผู้ขี่พลาดพลั้งล้มเอง ในขณะที่เพียงราวร้อยละ 20 เกิดจากยานพาหนะอื่น  ดังนั้นอุบัติเหตุจักรยานจะป้องกันไปได้มากเมื่อผู้ใช้จักรยานรู้ข้อปฏิบัติในการขี่จักรยานที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และได้ให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมไปหลายประการ  ก่อนกิจกรรมจะเสร็จสิ้นในช่วงราวเที่ยงวัน

 

 

ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม