เครือข่ายนครนายกรวมพลัง จัดอบรมเสริมสร้างพลังเยาวชนงดเหล้าภาค 2

โดย
| |
อ่าน : 2,147

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก สร้างเครือข่ายเยาวชนรักสุขภาพและร่วมรณรงค์งดเหล้าอำเภอองครักษ์    

ซึ่งก่อนหน้านี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี  ได้ดำเนินการ มาแล้ว โดยในทั้งนี้มีจุดมุ่งเน้นในการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน ให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและรณรงค์งดเหล้า

ในการอบรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีเนื้อหาสาระมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และรู้จักโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และยาเสพติด โดยวิทยากรจาก สสอ.องครักษ์ รวมถึงความรู้ในเรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและใช้ในการรณรงค์งดเหล้าต่อไป

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายอรรถพล ใจบ่อแป้น 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม