เปิดตัวโครงการ "อ่านล้านเล่ม ประเทศไทย"

โดย
| |
อ่าน : 1,940

หลายหน่วยงาน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ‘อ่านล้านเล่ม ประเทศไทย (1 million read thailand project)’ เพื่อส่งเสริมกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก นักวิชาการ นักปราชญ์ด้านการเกษตรไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ภานุมาศ คาดีวี ประธานกลุ่ม book lover club (thailand) พลพิช์วรรธ ณ สงขลา the trainer 4 เยาวชนแบบอย่างผู้เปิดโลกกว้างด้วยหนังสือ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ‘อ่านล้านเล่ม ประเทศไทย (1 million read thailand project)’ ที่มุ่งสร้างผู้นำการอ่าน (thailand master reader) ให้เป็นต้นแบบพร้อมขยายผลไปยังทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านเล่ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน พร้อมมีการประกาศเกียรติคุณและคัดเลือกผู้ไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า (bts ชิดลม) สำรองที่นั่งได้ที่สอบถามโทร. 0-2685-2255 หรือ www.dmgbooks.com

 

 

ที่มา : สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม