รวมพลังเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ตำบลน่าอยู่

โดย
| |
อ่าน : 7,288

อบต.ดอนแก้วรวมพลังเครือข่ายชุมชนผนึกกำลังขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ตำบลน่าอยู่ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ตามที่โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กับตำบลเครือข่าย 60 ตำบลในระหว่างปี 53-55 จนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น อบต.ดอนแก้ว จึงจัดงานวันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ทั้งนี้ เพื่อรวมพลังตำบลเครือข่ายสุขภาวะเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวน 60 แห่งในการร่วมกันเสนอแนวทางการขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ เข้าร่วมกิจกรรมและสะท้อนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกเครือข่าย และรับทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสุขภาวะ ของตำบลดอนแก้วและสมาชิกเครือข่าย โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ประกอบด้วยตำบลเครือข่าย ตำบลขยายผล 60 ตำบล ตำบลศูนย์เรียนรู้ภาคเหนือตอนบน 12 แห่ง แกนนำชุมชน วิทยากรแหล่งเรียนรู้ บ้านพักโฮมสเตย์ อาสาสมัคร คณะกรรมการบริหารแผน ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่าย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ของตำบลดอนแก้วและสมาชิกเครือข่าย การนำเสนอผลการศึกษาและรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลดอนแก้ว การเล่าเรื่องและรายงานการสังเคราะห์ชุดความรู้ 4 ชุดความรู้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมเครื่องมือสู่ความสำเร็จ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สวัสดิการชุมชนสู่สมดุลของการรับและการให้ และการจัดการระบบฐานข้อมูลตำบล โดยใช้โปรแกรม tcnap การเสวนาข้อหัว "เสียงสะท้อน ย้อนอดีตถึงปัจจุบัน ได้อะไรจากการเรียนรู้ที่ดอนแก้ว" การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเรื่องย้อนมองการขับเคลื่อนในพื้นที่ต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม