วิจัยชี้นักดื่มชนชั้นกลางมีปัญหาการเงิน

| |
อ่าน : 2,948

ในการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 (global alcohol policy conference 2013) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

น.ส.จินตนา จันทร์โคตรแก้ว นักวิชาการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง "ยิ่งจนยิ่งมีปัญหาที่เกิดจากการดื่ม" ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราปี 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วนำมาจัดกลุ่มตัวอย่างเป็น 5 กลุ่มตามเศรษฐสถานะ คือ กลุ่มจนที่สุด กลุ่มจน กลุ่มปานกลาง กลุ่มรวย และกลุ่มรวยที่สุด เพื่อทำการศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ศึกษาการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐสถานะทางเศรษฐกิจและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยปัญหาจากการดื่มที่เลือกศึกษามี 5 เรื่อง คือ ปัญหาด้านการเงิน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ในครัวเรือน การทำร้ายคนอื่นนอกครัวเรือน และปัญหาในการทำงาน

ผลการศึกษา ประเด็นการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม พบว่า ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์ในครัวเรือน ที่เกิดจากการดื่มของคนในครัวเรือน พบมากที่สุดในกลุ่มคนที่มีเศรษฐสถานะปานกลาง ส่วนปัญหาการใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นนอกครัวเรือน ปัญหาในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มของคนในครัวเรือน พบมากที่สุดในกลุ่มคนจน สาเหตุที่ปัญหาที่เกิดจากการดื่มพบมากในกลุ่มคนเศรษฐสถานะปานกลางอาจเนื่องจากกลุ่มคนเศรษฐสถานะปานกลางเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนของนักดื่มสูงที่สุด

สำหรับผลการศึกษา ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเศรษฐสถานะ พบว่า กลุ่มคนรวยมีปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาการทำงาน ที่เกิดจากการดื่มของคนในครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มคนจนประมาณร้อยละ 70 และกลุ่มคนรวยมีปัญหาการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์ในครัวเรือน และปัญหาการใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นที่เกิดจากการดื่มของคนในครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มคนจนประมาณร้อยละ 50

"ผลการศึกษาในเรื่องนี้ทำให้เห็นว่า ในการออกแนวทางการแก้ปัญหาควรให้ความสำคัญกับกลุ่มคนจนในการคิดนโยบายต่างๆ เพราะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาพุ่งได้ตรงจุดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น" น.ส.จินตนากล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม