ชูมิติใหม่การศึกษาแบบ"อันดามันสไตล์"

โดย
| |
อ่าน : 4,345

ชูมิติใหม่การศึกษาแบบฉบับอันดามันสไตล์ สสค.ดึงภาคประชาสังคมตอบโจทย์เรียนรู้ยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทิศทางการจัดการศึกษาในแบบฉบับอันดามันสไตล์" เพื่อกำหนดรูปแบบการศึกษา และการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น 6 จังหวัดกลุ่มอันดามัน เปิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ โดยนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการศึกษาปัจจุบันทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับรากแก้วของสังคมหรือท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์ของคนในท้องถิ่นและคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การศึกษาจะพัฒนาคนได้ ดังนั้นการเกิดสภาการศึกษาของแต่ละจังหวัดในกลุ่มอันดามัน จะเป็นการสร้างพลัง สร้างแนวร่วม สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนา และยกระดับการศึกษาของท้องถิ่น โดยจังหวัดกระบี่ได้เน้นในการพัฒนา 3 เสาหลัก คือ การพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การพัฒนาด้านวิชาการและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา และการพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีศักยภาพสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน แข่งขันกับประเทศอาเซียนและในเวทีโลกได้

นายบัณฑูร ทองตัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ทำประชาพิจารณ์ทิศทางของการศึกษาที่คนภูเก็ตต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีสำนึกรักท้องถิ่น การเรียนรู้เรื่องภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ความทัดเทียมเพียงพอของสถานศึกษา การมีหลักสูตรท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน สิ่งที่เรากำลังปลูกฝังอยู่ในขณะนี้ คือ เมื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่อาเซียน เราต้องรู้รากเหง้าของตัวเอง ใช้ศักยภาพของท้องถิ่นมาผลักดัน จะทำให้เด็กและเยาวชนฝั่งอันดามันมีคุณภาพ การศึกษาของท้องถิ่นเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม