ประชาคมชุมชน ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 5,324

จังหวัดนครนายก และเครือข่ายต่างๆ  ร่วมกันจัดประชาคมชุมชน ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดี

เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายชัยพร  ทวีวงษ์ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ร่วมจัดประชุมประชาคมชุมชน ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า ปลอดโรค  ณ  บ้านเนินสะทอน ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดี ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า ลดโรคได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ โดยในครั้งนี้ได้มีทีมวิทยากร คือเหล่านักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และ นายชัยพร ทวีวงษ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านพิษภัยของบุหรี่สุราและความรู้ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้เข้มแข็ง

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายอรรถพล ใจบ่อแป้น

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม