วิจัยปัญหาใช้กฎหมายสกัดนักดื่ม

โดย
| |
อ่าน : 1,858

ผอ.สำนักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักฯ เผย การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นระเบียบแก่สังคม  เพื่อช่วยป้องกันการกระทำผิดในอนาคต และทำให้ปริมาณการก่ออาชญากรรมลดลงได้

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่า การบังคับใช้กฎหมายถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นระเบียบแก่สังคม โดยที่ผ่านมามีการทำวิจัยและเก็บสถิติอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดการแก้ไขในจุดต่างๆ ดีขึ้น

ทั้งนี้ จากการทำงานวิจัยเพื่อสำรวจการละเมิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในส่วนของการกำหนดอายุ ที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี พบว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงร้อยละ 99 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายยังมีข้อที่ต้องแก้ไข อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ผลจริง คงไม่สามารถพึ่งเฉพาะเจ้าหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยทุกฝ่ายร่วมมือกัน เช่น เรื่องการตรวจบัตรและไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการต้องช่วยดูแลและทำให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย

"ในต่างประเทศมีการวิจัยพบว่า การทำผิดกฎหมายในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จะนำไปสู่การทำผิดกฎหมายในเรื่องที่ใหญ่กว่าในอนาคต จึงมีความพยายามที่จะป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องเล็กน้อย เช่น ไม่ให้เด็กและเยาวชนพ่นสีในสถานที่สาธารณะ ซึ่งพบว่าช่วยป้องกันการกระทำผิดในเรื่องใหญ่กว่าในอนาคตและทำให้ปริมาณการก่ออาชญากรรมลดลงได้ การจัดระเบียบสังคมจึงต้องเข้มงวดตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยก่อน" นพ.บัณฑิตกล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม